Loader Image

MUŞ ISO KALİTE BELGESİ

Muş ISO Kalite Belgesi Kullanımı açısından oranı düşük illerimizdendir. Muş ekonomisi tarıma dayanır. Sanayi gelişmemiştir. Tarım ve hayvancılık il ekonomisinin temel sektörüdür. Ancak tarım sanayi ile entegre olmadığı için yeterince gelişmemiştir. İlimiz Türkiye'nin en büyük ovalarından birisine sahip olmasına rağmen, ovadan yeterince fayda sağlanamamaktadır.

Büyük ölçekli sanayi kuruluşları olarak; Muş Şeker Fabrikası ve Çimento fabrikası, ( Bu kuruluşların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunur ) ,Berce Tarım İşletmesi orta ölçekli işletme olarak; Barit fabrikası, Tuğla fabrikası, Süt fabrikası , Tuz fabrikası,  ( Bu işletmeler ISO 22000 Gıda Güvenlği Yönetim Sistemi Belgesi kullanır ) Mermer fabrikası, Tekstil fabrikası, Ayakkabı fabrikası ve muhtelif gıda, plastik ve metal eşya fabrikaları vardır.

İlimizde 1 Adet Organize Sanayi Bölgesi vardır.

Muş Organize Sanayi Bölgesi