OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ KİM TARAFINDAN VERİLİR?

Ohsas belgesi bağımsız denetim yapan belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan OHSAS 18001 Belgelendirme denetimi sonucu düzenlenen bir yönetim sistemi standardı idi bu stndart artık iptal bir stnadart olduğu ve yerine ISO 45001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi geçtiği için artık belgelendirmesi yapılamaz. Kurumlar 2021 yılı sonuna kadar OHSAS 18001 ( TS 18001 ) belgeleri dökümanlarında revizyon yaparak yeni stnadarda geçkek zorundadırlar

TURKAK LOGOLU OHSAS BELGESİ VAR MIDIR?

OHSAS 18001:2007 Belgesinin TURKAK akreditasyonu bulunmamakta isi yerine geçen ISO 45001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TURKAK tarafından akreditedir. OHSAH 18001 ISO yani uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanmış bir standart değildi. Her ülkenin akreditasyon örgütü OHSAS 18001 akreditasyonu konusunda kendi iç dinamikleri ile ıso belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirmekteydiler. TURKAK yani Türk Akreditasyon Örgütü herhangi bir kurumu OHSAS 18001 belgesi vermek konusunda akredite edilmemişti. TURKAK logolu OHSAS 18001 belgesi yoktu. OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği Yönetim sistemi belgenizin üzerinde belgelendirme kuruluşunun yanından TURKAK logosu bu nedenlerden dolayı bulunamazdı.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook