Loader Image

OHSAS 18001 BELGESİ NEDEN İPTALDİR

OHSAS 18001 belgesi verenler bağımsız denetim yapan belgelendirme kuruluşlarıydı. Bunlar tarafından yapılan OHSAS 18001 Belgelendirme denetimi sonucu düzenlenen bir yönetim sistemi belgesiydi.

Bu standart artık iptal bir standart olduğu ve yerine ISO 45001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi geçtiği için artık belgelendirmesi yapılamaz.

Kurumlar 2021 yılı sonuna kadar OHSAS 18001 dokümanlarında revizyon yaparak yeni standarda geçtiler.

Bu nedenle bundan sonraki yazı bütünlüğünde ISO 45001 Standardını anlatacağız.

TURKAK LOGOLU ISO 45001 BELGESİ VAR MIDIR?

OHSAS 18001 Belgesinin TURKAK akreditasyonu bulunmamaktaydı. Yerine geçen ISO 45001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TURKAK tarafından akreditedir. OHSAH 18001 ISO yani uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanmış bir standart değildi. Her ülkenin akreditasyon örgütü OHSAS 18001 akreditasyonu konusunda kendi iç dinamikleri ile ISO belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirmekteydiler.

TURKAK yani Türk Akreditasyon Örgütü herhangi bir kurumu OHSAS 18001 belgesi vermek konusunda akredite edilmemişti. TURKAK logolu OHSAS 18001 belgesi yoktu.

OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği Yönetim sistemi belgenizin üzerinde belgelendirme kuruluşunun yanından TURKAK logosu bu nedenlerden dolayı bulunamazdı. OHSAS 18001 Belgesi akredite olmadan verenler şimdi ISO 45001 Belgesini akredite vermektedir.