Loader Image

OHSAS 18001 İPTAL EDİLEN BELGE

OHSAS 18001 Standardı ve Belgelendirmesi İptal edildi. Yerine ISO 45001 Standardı ve Belgesi geldi. Burada açıklayacağımız standart bu nedenle yeni standart olacak.

ISO Tarafından yayınlanan Yönetim Sistemi Standartları günümüzde, uluslararası ticarette ortak bir dil oluşturmaktadır. Rekabette denkliğin getirilmektedir. Üretimde verimlilik ve iletişimde kolaylık sağlamakta ve tüketici memnuniyetinin üst seviyelere taşınmaktadır. Bu nedenle çok önemli bir yer tutmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gibi Yönetim sistemleri belirli standartlar çerçevesinde kuruluşların ilkeleri, uyguladıkları prosedürler ve faaliyetlerini yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan politika ve hedefleri oluşturma ve bunları başarma sistemleridir.

Günümüzde özellikle üretim sanayi tipi iş yerlerince, çalışmaları güvenli bir biçimde yaptıklarını ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarını en iyi şekilde tatbik ettiklerini topluma gösterebilecekleri bir araç olarak bir sertifikasyon şekli talep edilmektedir.

Böylece işletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği adına yaptığı çalışmaları tetkik edilebilecek ve belgelendirebileceklerdir.

Bu boşluğu doldurmak üzere çeşitli organizasyonlar kendi standartlarını geliştirerek yayımlamışlardır. Kuruluşlarda İSG kurallarının temin edilmesi ve bir süreklilik gösterebilmesi olan ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi gibi sistem ve standartlar ortaya çıkmaktadır.

İSGYS TARİHSEL GELİŞİMİ

İSGYS Tarihsel gelişiminde İlk olarak 1999 yılında yayımladı. Bu OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi vardır. OHSAS Çalışma Komisyonu nun 2005 ten beri sürdürdüğü çalışmalar sonucunda revize edilmiştir. OHSAS 18001 in önemli değişiklikler içeren yeni versiyonu, kılavuz doküman OHSAS 18002 ile birlikte, Temmuz 2007’de yayımlanmıştır.

Standardın 2007 yılı versiyonu, içerik ve biçim olarak kimi yenilikleri içermekle birlikte, özellikle ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile uyumu kolaylaştıran bir yaklaşımı ön görmektedir.

Bu versiyon ISO 9001 standartları ile daha uyumlu hale getirilerek, maddeleri aynı sırada kalmış ve ISO 14001 ile yapılan çoğu değişiklerle bağlantılı hâle gelmiştir.

Ayrıca “sağlık” kelimesinin önemi daha fazla vurgulanarak güvenlik ile dengelenmiştir. Değerler, güvenlik, insan davranışları ve kabiliyetleri gibi insan faktörleri, tehlike tanımında, risk değerlendirmesinde ve kontrol yöntemlerinde belirleyici rol oynamaktadır. 

OHSAS 18001:2007 Revizyonu bir önceki revizyona göre daha fazla sonuç odaklı uygulamalar içermektedir. Bir diğer önemli konu ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile daha da yakınlaşmasıdır.

Bu gelişme, Yönetim Sistemleri Entegrasyonu desteklemesi açısından önem taşımaktadır. "Occupational Health and Safety Assessment Series" kısaltması olan OHSAS, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri veya ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri (ISO:14001) gibi bir yönetim sistemi olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında metodolojik çalışmaları düzenler. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konularında daha geniş kapsamlı, daha genel rehberlik ihtiyacı olan kuruluşlar TS 18002 gibi farklı standartlara başvurulmalıdır

OHSAS 18001 Standardı ve Belgelendirmesi artık iptal bir standarttır ve yerine ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi almıştır.