Loader Image

OHSAS 18001 YERİNE GEÇEN ISO 45001

OHSAS 18001 yerine geçen ISO 45001 Entegre olarak diğer standartlar ile uygulayacağınız bir Yönetim Sistemidir.

Entegre Yönetim Sistemi sayfamızda bu konu hakkında bir açıklama yapmıştık. Burada önemli olan OHSAS 18001 İptal edildiği ve yerine ISO 45001 standardı geçtiğidir. Bu nedenle Entegre olarak bu standart üzerinde duracağız.

OHSAS 18001 standardı bir yönetim sistem standardıdır ve 2021 yılı itibari ile iptal bir standarttır. Bu standardın yerine ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı almıştır.

Bu yeni standart ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi veya ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi yönetim sistemleri ile ortak maddeleri bulunmaktadır.

ISO 9001 de uygulamış olduğunuz dokumanlar ile ortak maddeleri vardır. İç tetkik , yönetimi gözden geçirme , eğitim gibi prosedürler ortaktır. Bu nedenle diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olarak kurun ve ISO 45001 belgesi ile belgelenirsiniz.

OHSAS 18001 Entegre belgelendirmesi yapılamaz.