OHSAS 18001:2007 BELGESİNİN İŞLETMEYE FAYDALARI NELERDİR?

OHSAS 18001 Standardı 2021 yılı itinbari ile iptal edilmiş bir standarttır ve bu standardın yerine ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı almıştır. Yaklaşım olarak OHSAS Standardı ile ISO 9001:2015 Standardının entegrasyonu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle bu standart OHSAS 18001 Standardının yararlarınıda barındırmaktadır. Ohsas 18001:2007 Belgesi Çalışanları çalıştıkları ortamın sağlık ve emniyet açısından olumsuz durumlarından koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar.

OHSAS Standardı Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırır

Ohsas 18001 işçi sağlığı ve güvenliği uygulanan işletmelerde İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgenir.

OHSAS Belgesi iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar İşletmede alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması nedeni ile oluşabilecek kayıpların önüne geçilir. Ohsas belgesi işletmenin Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyumunu sağlar


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook