Loader Image

OHSAS 18001 YERİNE GEÇEN ISO 45001 FAYDALARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olan ve yerini ISO 45001 Standardına bırakan OHSAS 18001 faydaları nelerdir.

OHSAS 18001 Standardı 2021 yılı itibari ile iptal bir standarttır. Bu standardın yerine ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı almıştır.

Yaklaşım olarak OHSAS Standardı ile ISO 9001:2015 Standardının entegrasyonu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle bu standart OHSAS 18001 Standardının yararlarını da barındırmaktadır.

ISO 45001 Belgesi Çalışanları çalıştıkları ortamın sağlık ve emniyet açısından olumsuz durumlarından koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar. Standard Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırır

İşçi sağlığı ve güvenliği uygulayan işletmelerde en önemli yararı. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşacak iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirir.

İş veriminde artışı sağlaması ve maliyetlerin düşmesini sağlar. İşletmede aldığınız tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokacak tehlikeleri bertaraf edersiniz. Bunlar yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılmanız nedeni ile oluşacak kayıplardır.

işletmenin Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyumunu sağlar.