Loader Image

OHSAS 18001 YERİNE GEÇEN ISO 45001 İSGYS UYGULAMALARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olan OHSAS 18001 İSG uygulamaları yerine ISO 45001 geldi. OHSAS 18001 Yönetim Sistemi standart olarak iptal bir standarttır. ISO bunun yerine ISO 45001:2018 Standardı getirdi. Bu nedenle yazılarımızda belirttiğimiz uygulamalar ISO 45001 Uygulamalarıdır.

ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin uygulanmasındaki temel şunlardır:

İSG Politikası: 

ISO 45001 İSG süreçlerine yönelik, özel bazı tehlikeli iş türleri için acil durumlara hazırlık vb. Konularında politika ve prosedürler belirlemelisiniz.

Bütünleşme: 

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemleri, ISO 9001 kalite ve ISO 14001 çevre yönetim sistemleri gibi işletmenin uygulayabildiği diğer yönetim sistemleriyle bütünleşmelidir.

Yönetimin Taahhüdü:

Üst düzey yöneticiler İSG yönetimi konusunda taahhütte bulunmalıdırlar.

İSG Yönetim Sisteminin yürütümü ile ilgili işletmedeki organizasyon çerçevesinde çalışanlara sorumluluklar vermelisiniz. Böylece işlerin yürütümü hakkında hesap verebilirlik mekanizması kurarsınız.

Strateji Planlama ve Kaynak Tahsisi: 

ISO 45002 İSG planlamaları çerçevesinde İSG hedefleri, stratejileri ve programları hazırlayın. Bunlara yönelik finansal kaynak tahsis edin.

Tehlike Değerlendirme ve Risk Yönetimi:

Tehlikeler sistematik olarak belirlemelisiniz. İSG risklerini değerlendirip kontrol altına almalısınız. Alınan kontrol önlemlerinin etkinliği izlenmelisiniz.

Çoğul Katılım ve Eğitim:

Çalışanların İSG ile ilgili faaliyetlere ve hatta karar verme süreçlerine katılımını sağlamalısınız. Üst yönetimden en alttaki çalışana kadar İSG eğitimi vermelisiniz.

Doküman:

ISO 45001 İSG yönetimini geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek ve gözden geçirmek amacıyla oluşturulan yapılardır. Yürütülen planlama faaliyetleri, verilen sorumluluklar, belirlenen süreç ve prosedürler, ayrılan kaynaklar ve gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü sürekli belgelenir, doküman oluşturun. Bunun için daha önce kullandığınız OHSAS 18001 İSG uygulamaları temel alın.

İzleme ile Düzeltici Faaliyetler:

Aksaklıklardaki sorumlular ve ihmal zinciri analizlerle tespit edin. Bilahare bu hataları raporlayın, soruşturun düzeltici faaliyet gerçekleştirin.

Denetim ile Performans Takibi:

İSG yönetim sürecinde yapılan tüm faaliyetler gözlemleyin. Denetleyin ve gerek görülen iyileştirmeleri yapın. İSG politikasına uygunluğu bağlamında, geliştirilen İSG ölçütleri ve göstergeler ile İSG yönetiminin performansı devamlı izleyin.

Sürekli İyileşme: 

ISO 45001 İSGYS yönetiminde, sürekli iyileşme esası, kazaların miktar ve ağırlığının düşürülmesi sağlanmalıdır.