İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

OHSAS 18001 Yönetim Sistemi standart olarak iptal bir standarttır ve yerine ISO 45001:2018 Standardı gelmiştir. Bu nedenle yazılarımızda belirttiğimiz uygulamlar yürürlükten kalkmıştır.

OHASAS 18001 İSG Yönetim Sisteminin uygulanmasındaki temel şunlardır: İSG Politikası: OHSAS 18001 İSG süreçlerine yönelik, özel bazı tehlikeli iş türleri için acil durumlara hazırlık vb. konularında politika ve prosedürler belirlenmelidir. Bütünleşme: OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemleri, ISO 9001 kalite ve ISO 14001 çevre yönetim sistemleri gibi işletmenin uygulayabildiği diğer yönetim sistemleriyle bütünleşmelidir. Yönetimin Taahhüdü: Üst düzey yöneticiler İSG yönetimi konusunda taahhütte bulunmalıdırlar. OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminin yürütümü ile ilgili işletmedeki organizasyon çerçevesinde çalışanlara sorumluluklar verilmeli ve işlerin yürütümü hakkında hesap verebilirlik mekanizması kurulmalıdır. Strateji Planlama ve Kaynak Tahsisi: OHSAS 18001 İSG planlamaları çerçevesinde İSG hedefleri, stratejileri ve programları hazırlanır ve buna yönelik finansal kaynak tahsis edilmelidir.

Tehlike Değerlendirme ve Risk Yönetimi: Tehlikeler sistematik olarak belirlenmelidir. İSG riskler değerlendirilip kontrol altına alınmalı ve alınan kontrol önlemlerinin etkinliği izlenmelidir. Çoğul Katılım ve Eğitim: Çalışanların İSG ile ilgili faaliyetlere ve hatta karar verme süreçlerine katılımı sağlanmalıdır. Üst yönetimden en alttaki çalışana kadar İSG eğitimi verilmelidir. Dökümantasyon : OHSAS 18001 İSG yönetimini geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek ve gözden geçirmek amacıyla oluşturulan yapılar, yürütülen planlama faaliyetleri, verilen sorumluluklar, belirlenen süreç ve prosedürler, ayrılan kaynaklar ve gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü sürekli belgelenir, dokümante edilir. İzleme ile Düzeltici Faaliyetler: Aksaklıklardaki sorumlular ve ihmal zinciri analizlerle tespit edilir. Bilahare bu hatalar raporlanır, soruşturulur düzeltici faaliyet gerçekleştirilir. Denetim ile Performans Takibi: İSG yönetim sürecinde yapılan tüm faaliyetler gözlemlenir, denetlenir ve gerek görülen iyileştirmeler yapılır. İSG politikasına uygunluğu bağlamında, geliştirilen İSG ölçütleri ve göstergeler ile İSG yönetiminin performansı devamlı izlenir. Sürekli İyileşme: OHSAS 18001 İSG yönetiminde, sürekli iyileşme esası, kazaların miktar ve ağırlığının düşürülmesi sağlanmalıdır.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook