Loader Image

OHSAS 18001 REVİZYONLARI

OHSAS 18001 Standardı Revizyonları Standardın yürürlükten kaldırılması ile geçerliliğini yitirmiştir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği bir yönetim sistemi yaklaşımı olarak dünyada uygulanan en yaygın standart OHSAS 18000 standartlar serisiydi. Bu standardın yerine ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı geldi.

OHSAS 18001 standardı iptal edilmiştir. OHSAS Öncesinde yayınlanmadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk standart İngiliz Standart Kurumu (BSI) tarafından BS 8800 olarak 1996 yılında yayımlanmıştır.

Kılavuz niteliği taşıyan ilk İş Sağlığı ve Güvenliği standardı hangisidir? Bu standart BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi olarak isimlendirilmiştir. BS 8800 Standardı belgelendirilmesine yönelik bir temel teşkil etmemekteydi.

Yani, BS 8800, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik şartları içermiyordu. Ancak, bazı kılavuz bilgiler ve tavsiyeleri içeren bir standart olarak hazırlanmıştır. BSI ’dan sonra, başka belgelendirme kuruluşları da bu İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda standartlar yayımlamıştır.

Örneğin, 1997’de NPR 5001 Teknik Not olarak güncellenmiştir. Ancak yayınlanan bu standartlar BS 8800 ü temel almalarına rağmen birbirlerinden içerik ve uygulama bakımından farklılıklar göstermektedir. BS 8800 standardının yayımlanmasından sonra sık sık İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda uluslararası bir standart yayınlanmasına yönelik talepler gündeme gelmiştir.

OHSAS 18001 STANDARDI YAYINLANMASI

Bunun üzerine BSI öncülüğünde uluslararası kabul gören bir standart gerekliydi. Bu amaçla İş Sağlık ve Güvenliği Standardı hazırlanmasına yönelik bir komisyon toplanması kararlaştırılmıştır. Bu standart çok sayıda kuruluşun katılımı ile gerçekleşti. İngiliz Standart Enstitüsü bünyesinde oluşturulan HS-1 Teknik Komitesi oluşturdu. ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları, ISO 14001 Çevre Yönetimi Standartları vb. dikkate alınarak hazırlanmıştır. Nisan 1999’da İrlanda Ulusal Standartları Teşkilatı, İngiliz Standartlar Teşkilatı vb. birçok kuruluşun katılımı ile OHSAS 18001 Standardı yayımlanmıştır.

OHSAS 18001 hazırlanırken; BS 8800 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kılavuzu ile SGS, BCQI NSAI, BSI, UNE vb. birçok kuruluş tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kılavuzları dikkate alınmıştır. Hemen akabinde, Kasım 1999 da ise OHSAS 18002 (İşletmelerde OHSAS 18001’in nasıl uygulanacağını anlatan destek dokümandır) yayımlanmıştır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin gelişimi :

OHSAS 18001 Revizyonları Nelerdi?
- 1996 da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi Rehberi olarak yayınladı.
- 1997 de NPR 5001 Teknik Not (Technical Report) olarak güncelledi.
- 1999 da BS tarafından (İngiltere’de) 2001 de OHSAS 18001 olarak yayımladı.
- 2004 te OHSAS 18001:2004 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayımladı.
- 2007 de OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayımladı.
Güncel olarak OHSAS 18001:2007 Standardı OHSAS 18001 Belgesi ile belgelendirilmektedir. Bu belgelendirme Süreci TURKAK Akreditasyonlu kurumlar tarafından Akreditasyonsuz olarak gerçekleştirilmektedir. 

OHSAS 18001 Belgesi TURKAK akreditasyonu bulunmamaktadır. ISO 45001:2018 Belgesi ise TURKAK akrediteli olarak belgelendirilmektedir.