OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BELGESİ NEDİR?

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından kurumlarda gerekli risk analizi acil durum planları v.b çalışmaların neler olduğunu belirleyen bir yönetim sistemi standarttır. OHSAS Yönetim Sistemi Belgesi bir firmada İş güvenliği açısından emniyeti bir ortam hazırlanmasını sağlayarak işletmenin ulusal veya uluslar arası iş mevzuatlarına uymasını sağlamaktadır. OHSAS 18001:2007 Belgesi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanmış bir standarttır. Bura da ürünün ve ya hizmetin kalitesi açısından bir güvenlik anlaşılmaması gerekmektedir. ürün ve ya hizmet sağlayan kurumların çalışanlarının çalışma şartlarında oluşabilecek risklerin önlemesini sağlamaya yönelik bir uluslar arası yönetim sistemi standardıdır.

TS 18001 BELGESİ OHSAS 18001 BELGESİ MİDİR?

OHSAS 18001 Belgesi Dünya tarafından kabül gören bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır ve OHSAS 18001:2007 Belgesi ile belgelendirilmektedir. OHSAS standardı ISO tarafından yayınlanan bir standart olmadığından Türkiye de ulusal bir standart olarak kullanılabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türkçeye çevrilmiş ve standarda TS yani Türk Standardının kısaltması eklenerek standardın belgelendirmesi yapılması sağlanmıştır.

OHSAS 18001 Standardı 2021 yılı itibari ile iptal edilmiş ve yerine ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gelmiştir.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook