KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmış olan ihale şartnamelerinde istenilen belgeler bölümünde bulunan Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi bölümünde sizden Yani ihaleye katılacak olan işletmelerden ISO 9001:2015 Kalite ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerinizi sunmanız istenmektedir. Bu belgeler ihale tarihinden önce alınmış olması ve geçerliliğinin devam etmesi gerekmektedir. İhale şartnamesinde bu belgelerin akreditasyonuna ilişkin bazı koşullarda sunulmuştur. İhale Şartnamenizde Karşınıza çıkacak olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleriiçin aşağıda ki cümleler kullanılmaktadır.

Kalite ve çevre yonetim sistemi belgesi turkak logolu akrediteli ihale için nasıl alınır kim verir

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” Şartnamede karşınıza çıkan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak hakkında sorularınıza bizimle iletişime geçerek cevaplar bulabilirsiniz.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook