Loader Image

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 ISO 14001 ve ISO 45001 Standartları Entegre Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme sayfamızdır.

Kalite Yönetim Sistemi , Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ISO standartlarıdır . Bu standartlar bir birleri ile entegre olarak kurabileceğiniz sistematik birer standarttır. ISO Yani Uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanmışlardır. KYS , ÇYS ve İSG standartları ortak maddeleri bulunan fakat özünde farklı hedefleri olan standartlardır.

Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısını oluşturan standardın ortak maddelerini karşılayan dokumanlar Nelerdir? Prosedür, plan , proses, form gibi dokuman yapısı ortak olarak kurgulayın ve dokümante edin. Standartların farklılıklarını oluşturan dokumanlar ayrı bir prosedür olarak yayınlayın.

Örneğin El kitabı kavramı kalite el kitabı çevre el kitabı ve ya İSG El kitabı yerine standartların tüm maddelerini kapsamalıdır. Entegre el kitabı olarak oluşturun. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu yönetim sistemi standartları entegre olarak hazırlasanız da Entegre yönetim sistemi olarak isimlendirseniz de belge sürecinde her standardı ayrı ayrı belgeleri vardır.

Entegre Yönetim Sistemi Belgesi diye bir belge yoktur. Kurulan bu dokümantasyon yapısı ayrı ayrı belgelenir. Bu belgeler ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri denir.