Loader Image

ISO BELGESİ KALİTE BELGELENDİRME

iso belgesi denildiğinde aklımıza büyük olasılıkla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme gelmektedir.

Kuruluşlar kurmuş ve uygulamaya sokmuş oldukları ISO 9001 KYS standardını; ister TURKAK ister UKAS veya başka bir belgelendirme kuruluşundan akredite bir belgelendirme kuruluşundan almış olsunlar; İSO 9001 Belgesi yerine kısaltma olarak ISO BELGESİ demektedirler. 

ISO BELGESİ kalite belgelendirme değildir ISO Belgesi diye bir belge olmadığını daha önceki yazılarımızda açıklamaya çalışmıştık.

ISO yani Uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanan yönetim sistemi standartlarının en az birisini örneğin ISO 9001:2015 standardı konusunda belge alan kuruluşlar belgelerine İSO BELGESİ demektedirler.

iso belge gibi kavramlar yerine; hangi standart konusunda belge aldı ise işletmenin onu söylemesi daha yerinde kullanım olacaktır.

Örneğin ISO 22000 Standardı ise ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi gibi.