İSO 9001 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ

ISO 9001:2008 standardı dokümantasyon yapısı içerisinde 6 zorunlu prosedür bulunduğundan diğer yazılarımızda bahsetmiştik . Şimdi bu zorunlu prosedürler neleri karşılamalıdır bunlar üzerinde duracağız. ISO 9001:2015 Standardında ise zorunlu dökümanlar, prosedür kavramı yerine Dökümante Edilmiş Bilgi tanımının geldiğini ve zorunlu prosedürlerin bulunmadığını belirtmek gerekir

zorunlu prosedürler nelerdir hangileri iso 9001 prosedürüdür

1-Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Kalite Yönetim Sisteminde yer alan Dokümanların Kontrolü prosedürü

ISO 9001 dokümanlarının hazırlanması, onaylanması, gerekli revizyonların yapılması, güncelliğini yitiren dokümanların tanımlanması, yürürlükten kalkan dokümanların toplanmasını arşiv sürelerinin belirlenmesi ve imhasının nasıl yapılacağını tanımlamak için oluşturulur.

2-Kayıtların Kontrolü Prosedürü

ISO 9001 KYS şartlarının etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, form v.b dokümanların uygulanması ile oluşan Kalite Kayıtlarının depolanması, muhafazası, erişilebilirliği, arşivlenmesi ve imhası için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla kayıtların kontrolü prosedürü uygulanmaktadır.

3-İç Tetkik Prosedürü

Bu prosedürün amacı ISO 9001 Standardının yılda en az 1 defa zorunlu tuttuğu Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, etkinliğinin kontrolü ve sistemlerin sürekli kılınması amacıyla yapılacak olan kuruluş içi tetkiklerle ilgili işleyişi açıklamak ve sorumlulukları belirlemektir..

4-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Bu Prosedür amacı Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hizmet alanlarında, müşteri şartlarını, sözleşme şartlarını, tüm mevzuat şartlarını ve şirket kalite politika ve hedeflerinin gerekliliklerini sağlamayan hizmetlerin ve ürünlerin kullanım dışı bırakılarak, müşteriye teslim edilmemesi ve bu hizmetler ve ürünler ürünler hakkında karar verilerek yapılacak uygulamaların belirlenmesidir.

5-Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Bu Prosedür amacı Kalite Yönetim Sisteminin işleyişinde ortaya çıktığı tespit edilen bir uygunsuzluğun bir daha tekrar etmeyecek şekilde ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi için esasların ve sorumlulukların belirlenmesidir.

6-Önleyici Faaliyet Prosedürü

Bu prosedürün amacı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında potansiyel uygunsuzlukların belirlenerek ortaya çıkmasının önlenmesi ile ilgili işleyişin ve sorumlulukların belirlenmesidir.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook