Loader Image

ISO 9001 NEDİR NASIL ALINIR ?

Kurumlar iso 9001 belgesi nedir nasıl alınır ? Almak için neler yapmaları gerekir diğer sayfalarımızda detaylı anlattık. Kısaca bir özet geçelim. ISO 9001 Standardı Dünya Standartlar Örgütü tarafından hazırlanan ve yayınlanan bir standarttır.

Kurumların üretim ve ya hizmeti sunumunda yani tüm süreçlerinde proses kontrolünü amaçlar. Böylece sürekli iyileştirmeyi hedef almaktadır. İşletmenin yönetimin her safhasında kaliteye dayalı bir felsefe ile çalışmasını sağlar. Böylece müşteri odaklı bir yaklaşım ile sistematik bir yönetim sağlamaları için gereklilikleri sağlamış olur.

Son güncellemesi yani revizyonu 2015 yılında yayınlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi denilen standarttır.

Şimdir ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır adım adım açıklamaya çalışacağım

1. ISO 9001 Standardını Satın Almak: ISO 9001 standardını edinmek için işletmelerin en başta yapması gereken adım, güncel versiyonu TSE ve ya ISO Sitesinden satın almaktır. ISO 9001:2015 standardı, en son revizyonu temsil eder ve kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek isteyen işletmeler için temel bir kaynaktır.

2. Standardı Okumak ve Anlamak: Satın alınan standardı okumak ve anlamak, işletmenin kalite yönetim sistemini nasıl kuracağı konusunda temel bir adımdır. Standardın genel prensipleri, gereklilikleri ve işletme için uygulanabilirlikleri hakkında bilgi sahibi olmak, başarılı bir uygulama için temel oluşturur.

3. ISO 9001 Eğitimi Almak: ISO 9001 standardının karmaşıklığı ve detayları göz önüne alındığında, işletmelerin bu standartı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak eğitimlere katılmak önemlidir. ISO 9001 eğitimleri, standartın gereksinimleri, uygulama stratejileri ve belgelendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi sunar.

4. ISO 9001 Danışmanlığı Almak: İşletmeler, standardın uygulanması aşamasında daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyabilirler. ISO 9001 danışmanları, işletmeye standart gereksinimlerini daha etkili bir şekilde uygulama konusunda yardımcı olabilir. Bu danışmanlar, süreçleri optimize etmek, belgeleme sağlamak ve iç denetimleri yönetmek gibi konularda destek sunarlar.

5. ISO 9001 Belgesi Almak İçin Süreç: ISO 9001 belgesini almak, bir işletmenin kalite yönetim sistemini başarıyla uyguladığını gösterir. Bu süreç, belgelendirme kuruluşunun işletmeyi değerlendirmesi ve standarda uygunluğunu onaylamasıyla tamamlanır. Belge alındıktan sonra işletmeler, standartla uyumlu kalmak için periyodik denetim ve güncellemeleri sürdürmelidir.

6. Süreci Sürekli İyileştirme: ISO 9001 belgesini almak, işletmelerin kalite yönetim sistemini kurma yolculuğunun bir başlangıcıdır. Ancak kalite yönetim sistemi, sürekli iyileştirme ilkesine dayanmalıdır. İşletmeler, süreçleri gözden geçirerek, müşteri geri bildirimlerini değerlendirerek ve performans ölçütlerini iyileştirerek kaliteyi sürekli artırmalıdır.

ISO 9001 standartı, işletmelerin sadece bir belge almaktan öte, kaliteyi kültürlerinin bir parçası haline getirmelerine yardımcı olur. Bu standart, müşteri memnuniyetini artırarak, iş süreçlerini optimize ederek ve rekabet avantajı sağlayarak işletmeye sürdürülebilir bir başarı getirebilir.

ISO 9001 BELGESİ ALMANIN FAYFALARI :

• ISO 9001 belgesi, işletmenin kalite yönetimindeki taahhüdünü gösterir ve müşteri güvenini artırır.

• İşletmenin rekabet gücünü artırır, pazar erişimini genişletir ve müşteri memnuniyetini artırır.

• ISO 9001 kalite yönetim sistemi, işletmeler için önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir ve sürekli başarı için temel bir yapı oluşturabilir. Bu nedenle, işletmelerin bu standartı etkin bir şekilde kurmaları ve sürdürmeleri önemlidir.

ISO 9001 belgesi alırken alınması gereken eğitimler nelerdir? Kuruluşların ISO 9001 belgesi hazırlık sürecinde alınması gereken bazı eğitimler bulunmaktadır.

ISO 9001 Dışarıdan tedarik edilecek eğitimler:

1. ISO 9001:2015 Temel Eğitimi: Temel ISO 9001 standartlarını ve gerekliliklerini öğrenmeye yönelik bir eğitimdir.

2. ISO 9001:2015 Kurulum ve Uygulama (Dokümantasyon) Eğitimleri: ISO 9001 standartlarının nasıl uygulanacağı, belgeleme süreçleri ve dokümantasyon hazırlığı gibi konuları içeren bir eğitimdir.

3. ISO 9001:2015 Çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Eğitimleri: Çalışanlara, ISO 9001 standartlarının işleyişini anlamaları ve uygulamada etkin bir şekilde rol almaları için yönlendirme sağlayan bir eğitimdir.

4.ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimleri: İç denetçi olarak görev alacak personelin ISO 9001 standartlarının iç denetimlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli eğitimdir.

ISO 9001 Şirket içi eğitimler:

1. ISO 9001:2015 Çalışanlar için Farkındalık Eğitimleri: İşletme içindeki tüm çalışanlara, ISO 9001 standartları ve kalite yönetimi ile ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir.

2. ISO 9001:2015 Mentörlük Eğitimleri: Yeni başlayan çalışanları veya ISO 9001 uygulamasında deneyimi olmayan personeli rehberlik edecek mentörlerin yetiştirilmesine yönelik eğitimdir.

3. Bölüm Sorumluları için Risk ve Fırsat Yönetimi Eğitimleri: İlgili bölüm sorumlularına, iş süreçlerindeki riskleri ve fırsatları tanıma, değerlendirme ve yönetme becerilerini kazandırmayı hedefleyen bir eğitimdir.

ISO 9001 belgesi alma sürecinde bu eğitimler, kuruluşun standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmasına ve sürdürülebilir bir şekilde işletmesine yardımcı olabilir.

ISO 9001 DOKÜMANLARI NELERDİR ?

ISO 9001 Belgesi almak için kurum veya kuruluşta hazırlanması gereken dokümanlar ve alınması gereken eğitimler şu şekilde sıralanabilir:

Kurumda Hazırlanması Gereken Dokümanlar:

1. Zorunlu Prosedürler:

•   ISO 9001:2015 ile birlikte zorunlu Prosedür ortadan kalktu.Dokümante Edilmiş Bilgi kavramı Ortaya çıktı. 

2. Diğer Bölümlere Ait Prosedürler:

• İlgili süreçlere ait prosedürleri belirleme ve dokümantasyonunu oluşturma.

3. Talimatlar:

•  İş süreçlerinin detaylı bir şekilde nasıl yürütüleceğini gösteren talimatları oluşturma.

4.  Planlar:

•   ISO 9001 kapsamında yapılacak çalışmalar için planlar belirleme.

5.  Kalite Listeleri:

•   Kalite yönetim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek için kullanılacak listeleri oluşturma.

6.  YGG Toplantıları ve Toplantılara Ait Dokümanlar:

•  Toplantılar ve alınan kararlarla ilgili belgeleri düzenleme ve saklama.

7. Formlar:

•  ISO 9001 kapsamında kullanılacak formları belirleme ve düzenleme.

Bu dokümanlar, belgelendirme denetimleri sırasında incelenerek ISO 9001 kalite belgelerinin alınmasına olanak sağlar. Profesyonel danışmanlık alarak bu süreci daha etkili hale getirebilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi ve Müşteri Odaklılık: 

Günümüzde tüketici talepleri ve davranış biçimleri sürekli olarak evrim geçirirken, işletmelerin bu hızlı değişime adapte olabilmeleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri kritik önem taşımaktadır. Bu özellikle genç nüfusa sahip ve ekonomisi hızla gelişen ülkelerde daha belirgin bir hâl almaktadır. İşte bu değişen dinamiklere ayak uydurabilen ve yatırımlarını bu yönde geliştiren "esnek ticari kuruluşlar," gelecekteki pazar paylarını artırırken mevcut kurumsal firmalar arasında da lider konumlarını güçlendirebilmektedir.

Müşteri bilgilerinin toplanması ve bu bilgilerin "Kalite Yönetim Sistemi Arşivi"nde saklanması, müşteri ve piyasa analizi konularında daha etkili bir anlayış geliştirebilmek, öngörüye sahip olabilmek ve iş süreçlerini iyileştirebilmek adına önemlidir. Ancak, bu birikim ve analiz süreçleri, birçok firmada müşteri ilişkileri ve kurum içi süreçlerde yeterince yaygınlaşmamış durumdadır.

Özellikle gelişim sürecinde olan ve küresel düzeyde pazar payı ve kârlılığı artan firmalar arasında, halen gerekli arşiv yapısını ve bilgi bankasını oluşturamayan birçok işletme bulunmaktadır. Bu durumun özellikle yeni ve hızla büyüyen firmalarda daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür. İşte bu noktada, ISO 9001 belgesi almak ve kalite yönetim sistemlerine odaklanmak, bu zorlukları aşmak ve iş süreçlerini daha etkin hale getirmek adına kritik bir adım olabilir.

ISO 9001 belgesi almayan veya kalite yönetim sistemleri oluşturmayan işletmeler, topladıkları müşteri bilgilerini etkili bir şekilde değerlendirmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle, ISO 9001 belgesi ile birlikte kurulan kalite yönetim sistemi, sadece standartlaştırma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmenin müşteri odaklılık stratejisini güçlendirir.

Sonuç olarak, ISO 9001 belgesi almak ve kalite yönetim sistemlerine odaklanmak, işletmelere geleceğe güvenle adım atmalarını sağlar. Müşteri odaklılık, sadece bir strateji değil, aynı zamanda uzun vadeli başarı ve sürdürülebilir büyüme için kritik bir faktördür. ISO 9001 belgesi ile kurulan kalite yönetim sistemi, işletmelere rekabet avantajı sağlamak adına önemli bir araçtır.

 

Bununla birlikte, ISO 9001 belgesi almak sadece bir başlangıçtır. İşletmelerin müşteri odaklılık stratejilerini başarıyla uygulayabilmeleri için müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri segmentasyonu, veri madenciliği gibi konulara odaklanmaları önemlidir. Bu bilgiler, kalite yönetim sistemi arşivinde saklanmalı ve sürekli olarak güncellenmelidir.

Ayrıca, müşteri ve pazar gruplaması konusunda doğru analizler yapmak, ürün ve hizmet çeşitliliğini oluşturmak da önemlidir. İşletmeler, ISO 9001 belgesi alarak bu stratejilere odaklanabilir ve müşteri odaklı bir bakış açısıyla sürekli iyileşme sağlayabilirler. Ancak, bu süreçte geri bildirim mekanizmalarını kullanmak, müşteri memnuniyetini ölçmek ve müşteri taleplerine hızlı yanıt verebilmek de kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak, ISO 9001 belgesi almak, işletmelere kalite yönetim sistemlerini kurma ve sürdürme konusunda rehberlik ederken, müşteri odaklılık stratejilerini başarıyla uygulamak işletmeleri rekabet avantajı elde etmelerinde önemli bir rol oynar. Müşteri memnuniyetini sağlamak, verimliliği artırmak ve sürekli iyileşme sağlamak, işletmeleri başarıya taşıyacak önemli adımlardır.

Bu nedenle, işletmelerin ISO 9001 belgesi alırken sadece standartlara uymakla kalmayıp aynı zamanda müşteri odaklılık konusuna da odaklanmaları, gelecek pazar paylarını artırmalarına ve kurumsal başarılarını güçlendirmelerine yardımcı olacaktır.

ISO 9001, dünya genelinde kabul görmüş ve Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu (ISO) tarafından oluşturulan bir "Kalite Yönetim Sistemi" standartıdır. Bu standart, kurumsal şirketlere kalite yönetimi konusunda rehberlik eder ve uygulamalarını standartlaştırmalarına yardımcı olur.

ISO 9001, iş dünyasındaki değişimlere ve gelişen ihtiyaçlara sürekli olarak adapte olacak şekilde güncellenir. Bu standart, bir işletmenin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir çerçeve sunar ve kurumsallaşma sürecinde izlenmesi gereken adımları belirler. ISO 9001 belgelendirme süreçleri, işletmelerin bu standart gerekliliklerini karşılamak için aldıkları eğitim, danışmanlık ve denetim faaliyetlerini içerir.

ISO 9001 BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

ISO 9001 belgesi alınabilmesi için öncelikle bir işletmede etkili bir kalite yönetim sistemi oluşturulmalı ve bu sistemin uygulanması sağlanmalıdır. Belirlenen standartlara uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla belgelendirme denetimleri gerçekleştirilir ve başarılı bir inceleme sonrasında ISO belgesi verilir.

Belgelendirme denetimlerinde, işletmenin kolaylıkla denetimleri geçebilmesi için kalite yönetim sistemi eksiklikleri, uzman danışmanlar tarafından belirlenip giderilir. ISO 9001 Kalite Belgesi, temelde "Müşteri Memnuniyeti"ne odaklanarak işletmeleri bu hedefe ulaşmaya teşvik eder.

ISO 9001, 2015 revizyonuyla birlikte, günümüz iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamıştır. Bu revizyon, gereksiz doküman yoğunluğunu azaltarak daha esnek bir yapı oluşturmuş ve ISO Kalite Belgeleri'ni daha etkili ve kullanıcı dostu hale getirmiştir. Yeni revizyon, ISO standartlarındaki genel değişimi öncülük ederek diğer standartların da revize edilmesine yol açmıştır.

ISO 9001 belgesi, işletmelere sürdürülebilir bir kalite yönetimi sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve rekabet avantajı elde etmeyi hedefler.

ISO 9001:2015 Belgesi nasıl alınıyor?

ISO 9001 kalite standart kitabı şartlarına uyduktan sonra ISO 9001 belgesi almak oldukça basittir. ISO 9001 almak için ücretsiz olarak dokümanlar sayfamızda bulunan ISO 9001 kalite yönetim sistemi dokümanlarını indirebilirsiniz. Bu sayede kendi sisteminizi kolayca ve ücretsiz bir şekilde kurabilirsiniz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nasıl kurulur öğrenmek için buraya göz atabilirsiniz.

ISO 9001:2015 belgesine geçiş için son tarih Eylül 2018'di.Tüm kuruluşlar geçişlerini sağladı.

ISO 9001:2015 revizyonu öncelikle belgelendirme kuruluşlarının alt yapısına uygulandığında, mevcut tüm ISO belgeleri yeni revizyona uygun olarak güncellendi. 

ISO 9001 belgesi alındıktan sonra süreç devam eder. Yılda bir veya belirlenen periyotlarda yapılan periyodik denetimlerle sistemin güncelliği kontrol edilir ve gerekirse düzeltici önlemler alınır. Bu süreç, firmanızın sürekli iyileşme ve müşteri memnuniyetine odaklanmasını sağlar.

ISO 9001 Belgesi almak için gerekli evraklar ve süreç hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

1.  ISO 9001 Klasörleri:

•  ISO 9001 dokümantasyon klasörü: Kalite politikası, prosedürler, talimatlar, kayıtlar gibi dokümanlar içerir.

•  Uygulama klasörü: Dokümantasyonun işletmede nasıl uygulandığını gösteren materyaller içerir.

2. Şirket Evrakları:

•   Şirketin ticaret sicil gazetesi

•  Vergi levhası

•  İmza sirküleri

•  Şirketin organlarına ait kararlar (ISO 9001 belgesi alınması kararı, kalite politikası vb.)

TÜRKAK Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi:

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları ile çalışılması avantaj sağlayabilir.

Yıllık Ara Denetim:

 ISO 9001 belgesi alındıktan sonra yıllık ara denetimlerin düzenlenmesi ve belgelendirme kuruluşu ile yapılan sözleşme doğrultusunda ödemelerin zamanında yapılması önem

 Danışmanlık Firmaları:

Danışmanlık firmaları belge veremezler. Ancak eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Belgelendirme firmaları ile iş birliği yaparak belgelendirme sürecine rehberlik edebilirler.

ISO 9001 belgesi almak için bu süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, belgelendirme sürecini başarıyla tamamlamak ve sürekli iyileşmeye odaklanmak önemlidir. ISO 9001 belgesi alırken, fiziksel veya yapısal değişikliklere gerek olup olmadığı firmadan firmaya değişebilen bir durumdur. Bu belge, genellikle kalite yönetim sistemini kurarak iş süreçlerini iyileştirmeyi amaçlar. İşte bu nedenle, ISO 9001 belgesi almak isteyen bir firmanın mevcut durumunu ve süreçlerini değerlendirmesi gerekmektedir.

ISO 9001 belgesi almak için herhangi bir alt çalışan sınırı bulunmamaktadır. Küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler, her biri bu belgeyi almayı hedefleyebilir. Belge almak isteyen bir firmanın odak noktası, kalite yönetim standardının gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek olmalıdır.

Belge alma sürecinde şu önerilere dikkat etmek önemlidir:

1. Amaçların Belirlenmesi: Firma, ISO 9001 belgesi almayı neden istediğini ve bu belgenin hedeflerini net bir şekilde belirlemelidir.

2. Planlama ve Hazırlık: Sürecin iyi planlanması, ilgili tüm çalışanların bilgilendirilmesi, kaynakların belirlenmesi ve sürecin adım adım planlanması önemlidir.

3. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlar, belge alma sürecine dahil edilmeli ve gerekli eğitimlerle bilinçlendirilmelidir.

4. Dokümantasyon: ISO 9001 standartlarına uygun dokümantasyon hazırlanmalıdır. Kalite politikası, prosedürler, talimatlar ve diğer belgeler eksiksiz olmalıdır.

5. Sürekli İyileştirme: ISO 9001, sürekli iyileştirmeyi hedefler. Bu nedenle firma, süreçlerini düzenli olarak gözden geçirerek geliştirmeye odaklanmalıdır.

Belge alma süreci

firmanın kalite yönetim sistemini benimsemesini ve bu sistemle entegre çalışmasını gerektirir. Uzun vadeli başarı, sürecin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanmasına bağlıdır.

ISO 9001 belgesi almak, bir şirket için kalite yönetim sistemi kurma ve sürekli iyileştirme sağlama sürecini içerir. Bu sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için bir dizi adım ve strateji bulunmaktadır.

1. Belgeleme Süreci ve Hazırlık:

•  Şirket, ISO 9001 standartlarına uygun belgelerin oluşturulması için bir hazırlık sürecine girmelidir.

•  Kalite politikası, prosedürler, talimatlar ve süreç belgeleri bu aşamada detaylı bir şekilde oluşturulmalıdır.

2. Eğitim ve Farkındalık:

• Çalışanlar ISO 9001 standartları hakkında bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir.

• Belgeleme sürecine katkı sağlayabilecek herkesin bu sürece dahil olması sağlanmalıdır.

3.İç Denetimler ve Değerlendirme:

• İç denetimler düzenleyerek, şirketin mevcut süreçlerini objektif bir şekilde değerlendirin.

• Denetim sonuçları, süreçlerdeki güçlü ve zayıf yönleri belirlemede kullanılmalıdır.

4.Sürekli İyileştirme ve Optimize Etme:

• Denetim sonuçlarına dayanarak süreçleri sürekli olarak iyileştirin.

• Müşteri geri bildirimleri ve performans göstergeleri kullanılarak süreçleri optimize edin.

5.ISO 9001 Danışmanlık Firması İle İşbirliği:

•  Belgeleme sürecini kolaylaştırmak ve etkinleştirmek için bir ISO 9001 danışmanlık firması ile işbirliği yapın.

• Profesyonel danışmanlar, süreci hızlandırabilir ve şirketin ihtiyaçlarına özel çözümler sunabilir.

6. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi:

• Akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmek, ISO 9001 belgesi alım sürecinde önemlidir.

•  Denetimleri yürütecek uzman bir kuruluşun seçilmesi, belgenin daha fazla itibar kazanmasını sağlar.

7. Sistemi Uygulama ve Entegrasyon:

•  ISO 9001 standartları, şirketin genel iş süreçleriyle entegre edilmelidir.

• Belgeleme sürecinin bir parçası olarak tanımlanan süreçler, günlük operasyonlara entegre edilmelidir.

8. Müşteri Memnuniyeti Odaklı Yaklaşım:

•  ISO 9001, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı vurgular.

• Şirket, müşteri geri bildirimlerini değerlendirerek sürekli olarak müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanmalıdır.

ISO BELGESİ ALMAK;

ISO 9001 nedir Nasıl alınır , bir şirketin kalite standartlarına uymasını ve sürekli olarak iyileştirme sağlamasını hedefler. Bu süreç, şirketin sürdürülebilirliğini artırabilir ve müşterilere güvenilirlik sunabilir.

ISO kalite belgesi almak, gerçek bir kalite yönetim sistemini kurmak ve sürdürmek için ciddi bir taahhüdü ifade eder. Bu süreç, işletmenizin genel performansını artırmak ve müşteri memnuniyetini güvence altına almak amacıyla bir dizi stratejik adımı içerir.

1.Eğitim ve Danışmanlık:

• ISO belgesi almak için işletme sahipleri ve çalışanlar, kalite yönetim sistemi ve standartları hakkında eğitim almalıdır.

•  Profesyonel bir danışmanlık firması ile işbirliği yaparak sistemin kurulması ve uygulanması konusunda destek alınmalıdır.

2. Proses Analizi ve İyileştirme:

• İşletme içindeki süreçler detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

• İyileştirme potansiyeli olan alanlar belirlenmeli ve sürekli olarak optimize edilmelidir.

3. Çalışan Katılımı ve Ekip Çalışması:

•  Çalışanlar, ISO sürecine aktif olarak katılmalı ve kurumsal hedeflere yönelik bir ekip çalışması kültürü oluşturulmalıdır.

•  İşbirliği ve iletişim, başarı için kritik öneme sahiptir.

4. Müşteri Odaklılık:

•  ISO belgesi, müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanır.

• Müşteri geri bildirimleri değerlendirilerek sürekli olarak müşteri beklentilerine cevap veren bir sistem oluşturulmalıdır.

5. Yasal Uyum ve Belgelendirme Kuruluşu Seçimi:

•  ISO belgesi almak için işletme, ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamalıdır.

•  Akredite bir belgelendirme kuruluşu seçilmelidir.

6. İç Denetimler ve Gözden Geçirmeler:

•  İç denetimler, sistemin etkinliğini değerlendirmek için düzenli olarak yapılmalıdır.

•  Gözden geçirmeler, süreçlerin performansını ve ISO standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için önemlidir.

7. Liderlik ve Vizyon:

•  İşletme liderleri, ISO belgesi almak için bir vizyon belirlemeli ve bu vizyonu çalışanlara etkili bir şekilde iletmelidir.

•  Liderlik, sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için kritik bir rol oynar.

8. Sürdürülebilirlik ve Sürekli İyileştirme:

•  ISO belgesi alındıktan sonra sürekli iyileştirme çabaları devam etmelidir.

•   Sistem, işletmenin büyümesi ve değişen koşullara uyum sağlaması için sürdürülebilir olmalıdır.

ISO belgesi almak, işletmeye rekabet avantajı sağlayabilir ve müşterilere güvenilirlik mesajı iletebilir. Ancak, bu sürecin sadece belge almak değil, aynı zamanda gerçek bir kalite kültürü oluşturmak olduğu unutulmamalıdır.

Bu süreç işletmeler için sadece bir belge alma süreci değil, aynı zamanda bir yönetim sistemi oluşturarak sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite kültürünün başlangıcıdır. Bu süreçte izlenmesi gereken adımlar, dikkate alınması gereken önemli noktalar ve ISO 9001 belgesi sürecinin işletmeler için sağladığı avantajlar aşağıda geniş bir şekilde açıklanmaktadır.

ISO 9001 Belgesi Almanın Adımları:

1. Farkındalık ve Kararlılık:

• İlk adım, işletme yöneticilerinin ISO 9001 standardını inceleyerek kalite yönetim sistemine dair bilinç kazanmasıdır.

• Yönetim, belge almak ve süreci başlatmak konusunda kararlı bir taahhütte bulunmalıdır.

2.Danışmanlık ve Eğitim:

•  Profesyonel danışmanlık firmalarından destek almak, sürecin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

•  Çalışanlara ISO 9001 konusunda eğitim verilmesi, standardın anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır.

3. Belgeleme ve Süreç İncelemesi:

• İşletmenin mevcut süreçleri belgelenir ve varsa eksiklikler tespit edilir.

• Süreç haritası çıkartılarak işletmenin hangi aşamalardan geçtiği detaylı bir şekilde incelenir.

4.Sistem Kurulumu ve Uygulama:

•  ISO 9001'e uygun kalite yönetim sistemi kurulur.

• Belirlenen süreçlerin uygulanmasına geçilir ve çalışanlar bu süreçlere adaptasyon sağlar.

5. İç Denetim ve Değerlendirme:

• İç denetimlerle sistemdeki eksiklikler belirlenir.

• Yönetim, sistemdeki performansı değerlendirir ve iyileştirmeler için planlar yapar.

6. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi:

•  ISO 9001 belgesini verecek bir belgelendirme kuruluşu seçilir.

•  Belgelendirme süreci için başvurular yapılır ve denetim tarihleri belirlenir.

7. Belgelendirme Denetimi:

• Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetimlerde, ISO 9001 uygunluğu kontrol edilir.

• Denetim sonucunda eksiklikler varsa, işletmeye düzeltme faaliyetleri için süre verilir.

8. ISO 9001 nedir nasıl alınır :

• Denetimler başarıyla tamamlandığında, işletme ISO 9001 belgesini alır.

• Bu belge, müşterilere ve iş ortaklarına kaliteli bir yönetim sistemi taahhüdünü gösterir.

ISO 9001 Belgesi Almanın Avantajları:

1. Rekabet Üstünlüğü:

•  ISO 9001 belgesi, işletmeye rekabet avantajı sağlar ve pazarda öne çıkmasını kolaylaştırır.

2. Müşteri Güveni:

•  ISO 9001, müşterilere kalite taahhüdünü gösterir ve güven oluşturur.

3.İyileştirme Süreçleri:

•  Sürekli iyileştirme prensiplerine dayanır, işletmenin süreçlerini geliştirmesine olanak tanır.

4. Maliyet Verimliliği:

• İyi kurulmuş bir kalite yönetim sistemi, işletmenin maliyet etkinliğini artırabilir.

5. Uluslararası Pazarlara Açılım:

•  ISO 9001 belgesi , uluslararası pazarlarda iş yapma şansını artırır ve yeni fırsatlar yaratır.

6. Daha Etkin Süreçler:

•  ISO 9001 nedir nasıl alınır, işletmenin süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirme amacını taşır.

7. Çalışan Katılımı ve Motivasyon:

• Çalışanlar, işletmenin kalite hedeflerine daha fazla bağlanır ve motivasyonları artar.

8. Risk Yönetimi:

•  Risk odaklı düşünce tarzıyla işletme, potansiyel sorunları önceden belirleyebilir ve önleyebilir.

ISO BELGESİ BELGELENDİRME 

ISO 9001 belgesi almak, işletmelere sadece bir standart belgesi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin sürekli iyileştirme ve kalite odaklı bir yaklaşım benimsemelerini sağlar.

ISO 9001 belgesi, belgelendirme kuruluşları tarafından verilen resmi bir belgedir ve genellikle ücretsiz olarak sağlanmaz. Belgelendirme süreci, denetimler, belge hazırlıkları ve diğer hizmetlerin bir maliyeti vardır. Ancak, bazı durumlarda belgelendirme kuruluşları, deneme süreci veya akreditasyon için belge almaya hak kazanabilmek için belirli şartları sağlayan firmalara ücretsiz veya indirimli belge sağlayabilirler.

ISO 9001 belgesi almak isteyen firmalar, belgelendirme süreci için ödemeler yapmak zorundadırlar. Ancak, danışmanlık firmaları aracılığıyla yönlendirilen bir grup firma veya benzeri durumlarda, indirimler veya ücretsiz eğitimler gibi avantajlar elde edilebilir. Bu durumlar, belgelendirme kuruluşları ve danışmanlık firmaları arasında yapılan anlaşmalara ve kampanyalara bağlı olarak değişebilir.

ISO belgesinin sahte olup olmadığını kontrol etmek için ise belge almak istediğiniz kuruluşun referanslarına başvurmak, belgelendirme kuruluşunun akreditasyon durumunu sorgulamak ve belgeyi düzenleyen kuruluşla doğrudan iletişime geçmek en güvenilir yöntemlerden biridir. Belgelendirme kuruluşlarının web sitelerinde genellikle belge sorgulama araçları bulunmaktadır.

Unutulmamalıdır ki ISO 9001 belgesi sadece bir belge değil, işletmenin kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürekli iyileştirmeyi benimsemek için bir taahhüttür. Belge almak, uzun vadeli başarı için süreçleri düzeltme ve iyileştirme çabalarını içermelidir.

ISO belgesi almanın en kolay yolu, aşağıda belirtilen adımları takip ederek sistematik bir şekilde ilerlemektir:

1.  İlgili Personelin Belirlenmesi: Bir kalite yönetim sorumlusu veya ekibi belirleyerek ISO sürecini yönetecek bir ekibi oluşturun.

2. Danışmanlık Firması Seçimi: ISO belgesi almak istiyorsanız, bir ISO danışmanlık firması ile işbirliği yapın. Kaliteli bir danışmanlık firması, sürecinizi hızlandırmada ve doğru yönlendirmede size yardımcı olacaktır.

3. İhtiyaç Analizi ve Eğitim: İlgili personeli ISO standartları ve belgelendirme süreci konusunda eğitin. ISO gereksinimlerini anlamak, belge hazırlığı sürecinde önemlidir.

4. Belge Hazırlığı: İş süreçlerini belgeleyerek, gerekli dokümantasyonu oluşturun. Bu adım, politika ve prosedürleri içermeli ve belge kontrolünü sağlamalıdır.

5.Sistem Kurulumu ve Uygulama: Belge hazırlandıktan sonra, sistemi iş süreçlerine entegre edin ve personeli yeni sistemle tanıştırın. İlgili prosedürleri uygulamaya koyun.

6. İç Denetim: ISO standartlarına uygunluğu değerlendirmek için iç denetimler düzenleyin. Bu, süreçlerinizi gözden geçirmenizi ve eksiklikleri belirlemenizi sağlar.

7. Belgelendirme Denetimi: ISO belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek denetim öncesinde, iç denetim sonuçlarını gözden geçirin ve gerekli düzeltici önlemleri alın.

8. Belge Teslimi ve ISO Belgesi: Denetim başarıyla geçildikten sonra, belgeyi teslim alın ve ISO belgesini elde edin.

9. Sürekli İyileştirme: ISO belgesi almak sadece bir başlangıçtır. Şirket içinde sürekli iyileştirme prensibine odaklanarak, iş süreçlerinizi optimize edin ve standartları sürdürün.

10. Belge Geçerliliğini Sorgulama: Aldığınız belgenin geçerliliğini belgelendirme kuruluşunun resmi web sitesi üzerinden sorgulayarak teyit edin.

ISO belgesi almak, sürekli bir çaba ve taahhüt gerektiren bir süreçtir. İyi bir danışmanlık firmasıyla işbirliği yapmak, süreci kolaylaştırabilir ve başarı şansını artırabilir.

ISO 9001 Belgesi almak için izlenmesi gereken temel adımları aşağıda bulabilirsiniz:

1. Maliyet Çıkarılması: İlk olarak ISO 9001 Belgesi almanın maliyetini belirlemek için birkaç danışmanlık firmasından fiyat teklifi alın. Bu teklifler, danışmanlık hizmetleri, eğitimler, belgelendirme denetim ücretleri gibi kalemleri içermelidir.

2. Ekip Ataması: Belge almak istediğiniz kuruluş içinde bir "Kalite Yönetim Sorumlusu" ataması yapın. Bu kişi, ISO sürecini yönetecek, belgelendirme çalışmalarını organize edecek ve süreçlerin ISO standartlarına uygunluğunu sağlayacaktır.

3. Danışmanlık Firması Seçimi: Bir danışmanlık firması ile işbirliği yapın. ISO belgesi almak için deneyimli ve akredite bir danışmanlık firması seçmek sürecin daha etkili ve düzenli ilerlemesini sağlar.

4. ISO 9001 Standartlarına Uyum Sağlama: Danışmanlık firması ile birlikte ISO 9001 standartlarına uyum sağlamak üzere belge hazırlıklarına başlayın. Bu aşamada gerekli dokümantasyon, prosedürler ve politikalar oluşturulmalıdır.

5. Eğitimler: İlgili personeli ISO 9001 standartları konusunda eğitin. Bu eğitimler, standartların gereksinimlerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlayacak bilgi düzeyini artırmayı hedeflemelidir.

6. Uygulama ve İç Denetim: Belge hazırlığı tamamlandıktan sonra sistemi uygulamaya koyun. Ardından iç denetimler düzenleyerek sistemi değerlendirin ve eksiklikleri belirleyin.

7. Belgelendirme Denetimi: ISO belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek denetim öncesinde iç denetim sonuçlarını gözden geçirin ve gerekli düzeltici önlemleri alın.

8.  Belge Teslimi ve ISO Belgesi: Denetim başarıyla geçildikten sonra, belgeyi teslim alın ve ISO belgesini elde edin.

9.  Sürekli İyileştirme: ISO belgesi almak sadece bir başlangıçtır. Şirket içinde sürekli iyileştirme prensibine odaklanarak, iş süreçlerinizi optimize edin ve standartları sürdürün.

10.  Belge Geçerliliğini Sorgulama: Aldığınız belgenin geçerliliğini belgelendirme kuruluşunun resmi web sitesi üzerinden sorgulayarak teyit edin.

ISO 9001 Belgesi, yönetim sisteminizin kalitesini kanıtlayan bir belge olup, süreçlerinizi iyileştirme ve müşteri memnuniyetini artırma amacına hizmet eder.

ISO 9001 belgesi almak, sadece bir belgeyi elde etmekten öte, kaliteli bir yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek anlamına gelir. İşte bu belgeyi alabilmek için istenen bazı evraklar ve bu sürecin çalışanlar üzerindeki etkileri:

ISO 9001 Belgesi Almak İçin İstenen Evraklar:

1. Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın resmi tescilini gösterir.

2. İmza Sirküleri: Firma yetkililerinin imzalarını belgeleyen dokümanlar.

3. Faaliyet Belgesi: Firma tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri içeren belge.

4. SGK Bildirgesi: Çalışanların sosyal güvenlik durumunu gösteren belge.

5. Vergi Levhası: Firmanın vergi mükellefiyetini gösteren belge.

6. Gıda Sektörü İçin Kapasite Raporu, Üretim İzni vb.: Sektöre özel gereksinimleri içeren belgeler.

7. Belgelendirme Sözleşmesi: Belgelendirme sürecini yöneten sözleşme.

ISO 9001 Almanın Çalışanlar Üzerindeki Etkisi:

1.Eğitim ve Gelişim Fırsatları: ISO 9001 belgesi almak, çalışanlara kalite yönetimi eğitimleri sunar. Bu, çalışanların gelişimine katkıda bulunur ve kariyerlerini destekler.

2. Daha İyi Süreçler ve İş Akışları: ISO 9001 standartlarına uyum, iş süreçlerinin daha düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu, çalışanların daha verimli çalışmalarına yardımcı olabilir.

3. Müşteri Memnuniyeti Odaklı Çalışma: ISO 9001, müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Bu, çalışanlara müşteri odaklı düşünme ve hizmet sunma konusunda bir farkındalık kazandırır.

4. Dokümantasyon ve İzleme: ISO 9001 belgesi, iş süreçlerinin belgelenmesini ve izlenmesini gerektirir. Bu, çalışanların daha düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir.

5. İş Güvenliği ve Çevresel Farkındalık: ISO 9001 ile birlikte iş güvenliği ve çevresel faktörler de önem kazanır. Çalışanlar, iş güvenliği standartlarına uyum sağlama ve çevresel etkileri azaltma konularında bilinçlenir.

6. Takım Çalışması ve İletişim: ISO 9001 süreci, takım çalışması ve etkili iletişimi teşvik eder. Belge almak için çalışanlar arasında daha yakın bir işbirliği sağlanabilir.

ISO 9001 belgesi, kalite yönetim sisteminin bir kanıtı olmakla birlikte, bu süreç çalışanların bilinçlenmesi, eğitim alması ve daha düzenli çalışmaları açısından birçok olumlu etki yaratır.