Loader Image

ISO 9001 BELGESİ NEDİR

ISO 9001 Belgesi nedir Bu bilgiyi bir çok sayfamızda açıkladık. Şimdi Kısa ve öz bir tanımlama yapıyoruz. ISO 9001 bir yönetim sistemi standardıdır. ISO tarafından yayınlanmıştır.

ISO Nedir : ISO, Uluslararası Standartlar Organizasyonu'nun kısaltmasdır,  ISO 9001, işletmelerin bu uluslararası standartlara uygun olarak kalite yönetim sistemlerini oluşturmalarını ve sürdürmelerini sağlamaktadır.

ISO 9001 Belgesi, karmaşık bir kalite yönetim sistemi belgesi olarak adlandırılabilir. Temel olarak, bu belge, bir işletmenin kalite yönetim sistemini standartlaştırmasına ve bu standartlar üzerinden performansını ölçmesine olanak tanır. Ancak, ISO 9001'in kapsamı ve etkileri, sadece temel bir tanım ile açıklanması zor bir konsepti içermektedir.

Bu belge, iş süreçlerini iyileştirmek, etkili bir şekilde yönetmek ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen işletmeler için bir rehber niteliğindedir. ISO 9001, sürekli iyileştirmeye odaklanarak işletmelerin rekabet avantajını sürdürmelerine yardımcı olur.

Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ürettiğiniz ürünün kalitesini gösteren bir kalite belgesi değildir. Bir ürün ve ya hizmet kalite belgesi değildir. Dikkat edileceği üzere Kalite Yönetim Sistemi belgenin adıdır. Yani işletmenizin kalite yönetim sistemini kurup uyguladığının göstergesi olan bir belgedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin 10 ana madde ve alt maddelerinin gereksinimlerini işletmelerinde kurarak uygulama safhasına geçen işletmelerin, alabilecekleri bir yönetim sistemi belgesidir.

Son ve güncel versiyonu ISO 9001:2015 versiyonudur. Bu revizyon ISO tarafından 2015 yılında yapıldı. Bundan önce 2008 Revizyonu bulunmaktaydı.

Bu yazımızda kısaca ISO 9001 Belgesi nedir anlatmış olduk. Detaylı bilgi için diğer sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.