Loader Image

ISO 9001 BELGESİ FİYATI NE KADAR

Kuruluşlar iso 9001 Belgesi fiyatı ne kadar ?Bu soru kuruluşlar tarafından karşımıza çıkan ilk sorular içerisinde yer almaktadır. Günümüz koşullarında , pandemi etkisi ve daralan ekonomik kriterler nedeni ile işletmeler maliyet muhasebelerinde ince dokuyup sık işlemeye başladılar.

Bu nedele bu soru ile sıkça karşılaştığımızı düşünüyoruz. Burada öncelikle ISO belgesi diye standart bir belge olmadığı söylemiştik. Bunun için İSO 9001:2015 Belgesi üzerinden anlatmaya çalışacağız. Kurumlara ISO 9001 Belgesi almadıklarını anlatıyoruz. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denetimi sonucu belgelendiklerini anlatmak ile işe başlıyoruz.

1) İso 9001:2015 kalite yönetim sisteminin kurulması süreci maliyeti

iso 9001 belgesine sahip olmak isteyen kurumlar ne yapacak. Öncelikle ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemini faaliyetleri doğrultusunda kurmalıdırlar. Diğer bir değişle Sistemin gerektirdiği Dökümante edilmiş bilgiyi hazırlamaları ve bunun uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu iso 9001 Kalite Yönetim sisteminin kurulması sürecinde danışmanlık ve alt yapı maliyetleri öne çıkar. ISO 9001 Belgesi sisteminin kurulması için iso kalite belgesi danışmanlık firmaları ne yapar ? Kalite yönetim sisteminin dökümante edilmiş bilgisinin oluşturulmasında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunarlar.

Bu fiyatlandırma da genellikle şu şekilde olur.  iso 9001 danışmanlık firması çalışan sayısı ve proseslerinize bakar. Buna göre fiyatlandırır. İşletmenizde danışmanlık hizmeti vereceği adam/ gün sayısına göre teklif sunacaklardır. Alt yapı maliyetleri olarak firmanızda iso 9001 sisteminin gereksinimlerini karşılar iken kalibrasyon v.b maliyetler oluşabilmektedir.

2) İso 9001 kalite yönetim sisteminin belgelendirilmesi süreci maliyeti

İso 9001 KYS işletmede kurulup uygulandıktan sonraki aşama. Şimdi belgelendirme süreci aşamasına geldiniz. gelindiğinde size iso 9001 belgelendirme maliyeti olarak bir maliyet çıkartır. Bu maliyet belgelendirme kuruluşu tercihine göre değişebilir.

TURKAK Akredite ISO 9001 belgesi fiyatı almanın maliyeti farklıdır. UKAS ve ya İAS akredite bir ISO 9001 belgesi almanın maliyeti tam olarak aynı değildir.

Belgelendirme kuruluşları arasında fiyatlandırma maliyeti değişse de aslında bu fiyat iso 9001 belgesi için istenen fiyat değildir. 

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi denetimi için adam gün bazında çıkartılan denetim fiyatı ile birlikte iso 9001 sertifikasının basımı için istenilen fiyatın toplamıdır. 

ISO 9001 BELGESİ FİYATI MALİYETİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

ISO 9001 Belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirli bir standarta uygun olarak yönettiğini gösteren uluslararası bir belgedir. ISO 9001 Belgesi almak, bir kuruluşun müşteri memnuniyetini artırmak, süreçlerini iyileştirmek ve iş sürekliliğini sağlamak gibi birçok avantaja sahiptir. Belgenin fiyatını belirleyen çeşitli kriterler vardır ve bunlar şunlar olabilir:

 1. Kuruluşun Büyüklüğü ve Kompleksitesi:

  • Büyük ve karmaşık bir kuruluşun ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alması genellikle daha fazla zaman ve kaynak gerektirir. Bu durum belgenin maliyetini artırabilir.
 2. Personel Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri:

  • Personelin ISO 9001 Standardı gereklilikleri konusunda eğitilmesi ve belge sürecinin yönetilmesi için danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu hizmetler de belgenin maliyetini etkileyebilir.
 3. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi:

  • ISO 9001 Belgesi için bir belgelendirme kuruluşu seçimi önemlidir. Farklı belgelendirme kuruluşları farklı ücret politikalarına sahip olabilirler. TURKAK Akredite Belgelendirme Kuruluşları seçimi öne çıkmaktadır.
 4. Kuruluşun Mevcut Durumu:

  • Bir kuruluşun zaten ne kadar süreç ve kalite yönetimi sistemine sahip olduğu, ISO belgesinin alınması için yapılması gereken iyileştirmeleri belirler. Var olan sistemlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi belge sürecinin maliyetini etkiler.
 5. Denetim ve Belgelendirme Süreci:

  • ISO 9001 KYS Belgelendirme sürecinin bir parçası olarak yapılacak denetimlerin sayısı ve karmaşıklığı, belgenin maliyetini etkiler.
 6. Belge Sürecinin Süresi:

  • Belgenin alınması süreci genellikle birkaç ay sürebilir. Bu süreç boyunca harcanacak kaynaklar da maliyeti etkiler.
 7. Belgenin Sürdürülmesi ve Yeniden Belgelendirme Maliyetleri:

  • ISO 9001 Belgesi alındıktan sonra sürdürülmesi ve yeniden belgelendirme için düzenli olarak yapılması gereken denetimler ve işlemler de maliyeti etkileyebilir.

ISO 9001 Belgesi Fiyatı olan  alımı bir yatırım olarak düşünülmeli ve kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirildikçe işletmeye sağladığı avantajlar göz önüne alınmalıdır. Belgenin fiyatı, kuruluşun ihtiyaçlarına, büyüklüğüne ve sürecin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Yukarıda ki açıklamalardan gördüğümüz üzere iso 9001 belgesi kaç para iso 9001 kaça alırız iso 9001 belgesi fiyatı nedir gibi tabirler yanlış olacaktır.