Loader Image

ISO 9001:2015 STANDARDI NEDİR ?

Yönetim sistemi standardı olan ISO 9001 en yeni versiyonu ISO 9001 2015 standardı olarak yayınladı. ISO 9001 Standardını Küreselleşen Dünya ihtiyaçlarına uygun olarak gereksinimler doğrultusunda güncellediler. ISO Teknik komiteleri tarafından 23.09.2015 Tarihinde revizyonu gerçekleştiridi ve revizyon çalışmaları üç yılda tamamlanmıştır.

Bu standardın bir önceki revizyonu olan ISO 9001:2008 Standardı tamamen yürürlükten kalktı. Bu tarik 23.09.2018 tarihidir.