Loader Image

ISO 9001 2000 20008 SERTİFİKASI NEDİR

ISO 9001:2008 versiyonu nedir açıklayayım. Kalite Yönetim Sistemi Standardı olan 9001 standartlarının bir önceki versiyonudur. Bu standart 2008 yılında yayınlanan revizyondur. Standart da ISO 9001 2000 den ISO 9001 2008 standardına geçiş yapılmıştır.

standardın son ve güncel olan revizyonu durumundaydı. ISO 9001 2008 standardı olarak durmaktaydı. Dünya çapında bu sistemi uygulayan kurumlardan gelen talepler , dijital dünya revizyonu zorunlu kıldı. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu nedenle ISO 9001:2008 Versiyonu Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilir iken yeni revizyon ISO Tarafından 2015 yılında yayınlandı ve yayınlandığı yıla atfen ISO 9001-2015 Revizyonu denildi.

ISO 9001:2008 revizyonu böylece eski revizyon özelliği kazandı. Şu an ISO 9001:2008 belgesi belgelendirmesi yapılamaz.