Loader Image

ISO 9001:2008 BELGESİ VERSİYONU

ISO 9001:2008 Versiyonu ve belgesi nedir? Yönetim sistem yaklaşımı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının Yürürlükte olan son revizyonu iken yerini ISO 9001:2015 Standardına bırakmıştır.

Uluslar arası Standartlar Örgütü ISO tarafından Ekim 2008 Yılında yayınlanmıştı. Yerini aldığı ISO 9001-2000 versiyonunda standardın özüne dokunulmadan sadece terimler ve tarifler üzerinden revizyona gitmişti.

Standart yayınlanma tarihi itibari ile yürürlüğe girse de 2011 yılı kasım ayına kadar 2000 versiyonu ile birlikte yürürlükte olmuştur.

Bu tarihten sonra sadece ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı geçerliydi.

Bu standardın belgelendirmesi ISO 9001:2008 Belgesi olarak isimlendirilmektedir. 

ISO 9001:2008 Belgesi Nedir? Şu an yerini 2018 yılı itibari ile tamamen ISO 9001:2015 Belgesine bırakmış eski versiyondur.