İSO 9001-2008 BELGESİ NEDİR ?

ISO 9001 -2008 Versiyonu iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının Yürürlükte olan son revizyonu iken yerini ISO 9001:2015 Standardına bırakmıştır. ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından Ekim 2008 Yılında yayınlanmış ve ISO 9001-2000 versiyonunda standardın özüne dokunulmadan sadece terimler ve tarifler üzerinden revizyona gidilmişti. Standart yayınlanma tarihi itibari ile yürürlüğe girse de 2011 yılı kasım ayına kadar 2000 versiyonu ile birlikte yürürlükte olmuştur. Bu tarihten sonra sadece ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı geçerliydi. Bu standardın belgelendirmesi ISO 9001-2008 Belgesi olarak isimlendirilmektedir. ISO 9001-2008 Belgesi şu an yerini 2018 yılı itibari ile tamamen ISO 9001:2015 Belgesine bırakmıştır.

iso 9001 2008 belgesi nedir nasıl alınır kim verir revizyonu nedi revize edilir.

Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook