Loader Image

ISO 9001 STANDARDI SON ÜÇ REVİZYONU

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tarihsel gelişimi içerisinde standardın geçirmiş olduğu revizyonlardan bahsetmiştik. Bu yazımızda son üç revizyon olan 9001 2000 2008 ve 2015 Versiyonları hakkında bilgi vereceğiz.

Bu revizyonlar süreçlerinde özellikle 2000 revizyonu ile standardın adı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olarak kalmıştır. Sonuna revizyonu belirten tarihler eklenmiştir. ISO 9001 Standardı 2000 yılı revizyonu ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi adını almıştır. Bu standardın belgelendirmesi İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile gerçekleştirilmekteydi.

Bu standart yürürlükten kalkmış bir standart olduğundan ISO 9001:2000 Belgesi diye bir belge bulunmamaktadır. Teknik şartnamelerde göreceğiniz bu terim şartnamelerin kopyalama yöntemi ile hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin güncel olan revizyonu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi revizyonudur olarak devam etmiştir. Böylece ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmekteydi. Bu revizyondan sonra ISO teknik komiteleri tarafından ISO 9001:2015 geliştirildi ve yayınlandı. Son ve güncel versiyonu ISO 9001-2015 Standardıdır.

ISO 9001 :20015 KYS standardının belgelendirmesi için dokümanlarında revizyonlarını yapan kuruluşlar 2018 yılı son tarih olmak üzere ISO 9001:2008 Belgesinden ISO 9001:2015 Belgesine geçiş gerçekleştirdiler. Tarihsel gelişiminde 9001 2000 2008 ve 2015 Revizyonları önemli yer tutmaktadır.