ISO 22000 BELGESİ TARİHSEL GELİŞİMİ

ISO 22000 BELGESİ TARİHSEL GELİŞİMİ

ISO 22000 STANDARDI REVİZYONLARI NELERDİR

Bu sayfamızda ISO 22000 Revizyon geçmişi ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının temelini 1959-1960 yılları NASA dokümantasyon bazında başlattı.

1963 Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) Codex Alimentarius’da HACCP prensiplerini yayınladı. İlk kez Kritik Kontrol Noktaları Kavramı Gıda Güvenliğinde yer almıştır.

14 Haziran 1993- HACCP’ in 93/43/EEC “Gıda Maddelerinin Hijyeni” direktifi ile yasal olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kanunlarına girdi ve standart uluslar arası bir nitelik kazandı. Böylece Dünya çapında kabul gördü.

3 Mart 2003 tarihinde TS 13001/Mart 2003 HACCP standardı yayınlanması ve böylece HACCP Standardının Türkiye de kullanılmaya başlandı.

Eylül 2005 ISO 22000 :2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO tarafından yayınlandı. Böylece Akreditasyon kuralları gereği ISO 22000:2005 Belgesi ile belgelendirilmeye başlandı.

ISO 22000 Standardı ilk çıktı hali ile ISO 22000:2005 versiyonu denildi. Zaman içerisinde hem ISO 9001:2015 Standardına uyum için hem gereklilikler doğrultusunda revizyon ihtiyacı doğdu.

ISO teknik komiteleri çalışmalarını sürdürdü ve 2018 içinde ilk revizyonu yaptı. Bu nedenle ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak revizyonu denilmekte.

ISO 22000 Revizyon süreci ile ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.