Loader Image

ISO 22000 STANDARDI REVİZYONLARI NELERDİR

Bu sayfamızda ISO 22000 Revizyon geçmişi ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının temelini 1959-1960 yılları NASA dokümantasyon bazında başlattı.

1963 Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) Codex Alimentarius’da HACCP prensiplerini yayınladı. İlk kez Kritik Kontrol Noktaları Kavramı Gıda Güvenliğinde yer almıştır.

14 Haziran 1993- HACCP’ in 93/43/EEC “Gıda Maddelerinin Hijyeni” direktifi ile yasal olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kanunlarına girdi ve standart uluslar arası bir nitelik kazandı. Böylece Dünya çapında kabul gördü.

3 Mart 2003 tarihinde TS 13001/Mart 2003 HACCP standardı yayınlanması ve böylece HACCP Standardının Türkiye de kullanılmaya başlandı.

Eylül 2005 ISO 22000 :2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO tarafından yayınlandı. Böylece Akreditasyon kuralları gereği ISO 22000:2005 Belgesi ile belgelendirilmeye başlandı.

ISO 22000 Standardı ilk çıktı hali ile ISO 22000:2005 versiyonu denildi. Zaman içerisinde hem ISO 9001:2015 Standardına uyum için hem gereklilikler doğrultusunda revizyon ihtiyacı doğdu.

ISO teknik komiteleri çalışmalarını sürdürdü ve 2018 içinde ilk revizyonu yaptı. Bu nedenle ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak revizyonu denilmekte.

ISO 22000 Revizyon süreci ile ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.