Loader Image

ISO 14001 STANDARDI VE BELGESİ

Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO 14001 ve buna bağlı belgesi süreci hakkında bilgilendirme sayfamızdır. ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmıştır ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının amacı nedir?

Bu standardın en temel amacı nedir? Çevre kirliliğini azaltmaktır. Böylece çevre kirliliğinin oluşturduğu zararları ve yarattığı problemleri azami derecede ortadan kaldırmaktır. Tamamen engellemenizin mümkün olmayacağı durumlarda en alt seviyeye getirmenizdir.

O zaman standardın temelinde Çevre Yönetimi vardır. Çevre Yönetim kavramı en basit tanımı ile çevre üzerinde insanların olumsuz aktiviteleri sonucunda oluşacak zarar verici etkileri engellemektir.

Çevre için içinde yaşanılan zaman diliminin ihtiyaçlarını karşılayacak ve gelecek nesillerin gereksinimlerini de hesaba katacak şekilde düzenlemeye ve yönlendirmeye dönük çeşitli araçlarla planlama, karar alma, politika geliştirme, benimseme ve uygulama süreci olarak da tanımlanabilmektedir.

Bu kavramı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi karşılamaktadır. Standardının gerekli dokümantasyon yapısını sağlayan kuruluşlar belge alırlar. Bu standardı uyguladıklarını kanıtlamanın en açık yoludur.

Ulusal ve ya Uluslar arası alanda akredite bir ISO 14001 Belgelendirme kuruluşu seçmelidirler. Bu kuruluş tarafından gerçekleştirilecek olan denetim sonucu uygulamalarını ISO 14001 Standardı Belgesi ile taçlandırabilirler.

ISO 14001 Belgesi belgelendirilme sürecinde kuruluşlar akredite kuruluşun yapacağı denetimde öncelikle standardın gereksinimi olan dökümantasyon üzerinden daha sonra ise bu dökümantasyonun kayıtlarını oluşturan uygulamalar üzerinden denetlenerek iso 14001:2015 çevre yönetim sistemi belgesi ile belgelendirilirler.