Loader Image

ISO 14001 STANDARDI REVİZYONLARI

Bu link altında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının Revizyonları gelişiminin tarihçesi kısaca anlatmaya çalışılacağız.

Çevre Yönetim Sistemi bir yaklaşım olarak öncelikle İngiliz Standartlar Enstitüsü [British Standards Institute (BSI)] tarafından hazırlanarak 1992 yılında yayınlandı. Bu standart BS 7750 “Çevre Yönetim Sistemi- Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” yer almaktadır.

Bu henüz bir ISO standardı değildir fakat ISO 14001 standardının temelleri buraya dayanmaktadır. Uluslararası Standartlar Örgütü BS 7750’yi gözden geçirdi . Böylece 1994’te ISO 14000 serisi olarak bilinen Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını oluşturdu. Nihayetince Uluslar arası bir Standard olarak ortaya çıktı.

Belgelendirmesi ise ISO 14001:1994 belgesi olarak isimlendirildi. Bu standarda ilk revizyonu ISO 14001:2004 Çevre Yönetim sistemi oldu. ISO 14001 Revizyonları sonucusu 2015 yılında yapılarak ISO 14001:2015 Standardı olmuştur. Halen yürürlükte bulunan standarttır.

ISO 14001 Standardına 2015 yılı içerisinde revizyon kararlaştırılmış ve taslak metin ISO komiteleri tarafından yayınlanmıştır. 2015 yılı sonuna kadar yeni standardın yayınlanması ile güncel standart olmuştur. Bu yeni standardın belgelendirmesi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile gerçekleştirilmektedir.