ISO 14001 BELGESİ REVİZYONLARI

Bu link altında Çevre Yönetim Sistemi standartlarının gelişiminin tarihçesi kısaca anlatılmaya çalışılacaktır. Çevre Yönetim Sistemi bir yaklaşım olarak öncelikle İngiliz Standartlar Enstitüsü [British Standards Institute (BSI)] tarafından hazırlanarak 1992 yılında yayınlanmış olan BS 7750 “Çevre Yönetim Sistemi- Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” yer almaktadır. Bu henüz bir ISO standardı değildir fakat ISO 14001 standardının temelleri buraya dayanmaktadır. BS 7750’yi gözden geçirerek 1994’te ISO 14000 serisi olarak bilinen Çevre Yönetim Sistemi Standardlarını oluşturmuş ve böylece Uluslar arası bir Standard olarak ortaya çıkmıştır. Belgelendirmesi ise ISO 14001:1994 belgesi olarak isimlendirilmiştir. Bu standarda ilk revizyonu ISO 14001:2004 Çevre Yönetim sistemi olmuş ve Son reviyonu 2015 yılında yapılarak ISO 14001:2015 Standardı olmuştur halen yürürlükte bulunan standarttır.

iso 14001 belgesi revizyonları iso 14001 2015 belgesi nedir nasıl alınır ne zaman yayınlanacak kim yayınlayacak

ISO 14001 Standardına 2015 yılı içerisinde revizyon kararlaştırılmış ve taslak metin ISO komiteleri tarafından yayınlanmıştır. 2015 yılı sonuna kadar yeni standardın yayınlanması ile güncel standart olmuştur. Bu yeni standardın belgelendirmesi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile gerçekleştirilmektedir.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook