Loader Image

ISO 14001 DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 14001 Standardı ve belgelendirmesi için danışmanlık hizmet içeriğimiz hakkında kısa bir bilgilendirme yazımıdır.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ISO 14001:2015 ile belgelenmek isteyen kuruluşlar ne yapacaklar ?Öncelikle işletmelerinde ISO 14001 standardı gereksinimlerini karşılayacak dokümantasyon yapısını oluşturmaları gerekmektedir.

Bu dokümantasyon yapısının oluşturmaları sürecinde kuruluş kendi iç dinamiklerini kullanarak bu sistemi kurabilirler. Bunu dışında konusunda uzaman ISO 14001 belgesi danışmanlık firmalarından alacakları danışmanlık hizmeti ile de bu süreci tamamlayabilirler.

ISO 14001 Danışmanlık kuruluşları öncelikle firmanızda ön fizibilite yaparlar. Sonra danışmanlık sürecinin temeline eğitimler ile başlarlar. Bu eğitimlerden ilki ISO 14001 Temel Eğitimi olarak isimlendiririz. Tüm firma çalışanları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi nedir ? ISO 14001 standardının amacı nedir? Neden kurum iso 14001 belgesi ile alacak ? iso 14001 belgesinin faydaları nelerdir gibi sorulara cevaplar veririz.

Bu süreçten sonra Çevre Yönetim Temsilcisi ve Çevre Ekibi belirleriz kuruluşta . Çevre Yönetim Temsilcisi ISO 9001 KYS de ki Kalite Yönetim temsilcisinin görevlerine benzer görevler üstlenmektedir işletmede.

Bu süreçten sonra ISO 14001 dokümantasyonu önderliğimizde kurumda kurarız. Uygulama sürecine geçilmeden önce ISO 14001 Dokümantasyon eğitimi düzenleriz.

Bu iso 14001 dokümantasyon eğitimine firma üst yönetimi ve birim yöneticileri katılırlar. Bu eğitimden sonra ISO 14001 Dokümantasyon dağıtımı yapılır ve sistem işlemeye başlar. ISO 14001 uygulamalarından biriside İç denetimdir.

İç denetimler için firmada ISO 14001 İç Tetkik Eğitimi gerçekleştiririz. ISO 14001 Uygulamaları tamamlandıktan sonra ISO 14001 Belgelendirme kuruluşuna kurum Belgelendirme başvurusu yapar.

Bundan sonraki süreci ISO 14001 BELGELENDİRME başlıklı yazımızda anlatmaya çalışacağız.