ISO 13485:2003 STANDARDI İLE ISO 13485:2012 STABADRDI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

ISO 13485 Standardının 2003 versiyonu ile 2012 versiyonu karşılaştırıldığında son versiyon olan ISO 13485:2012 ÖNSÖZÜNDE ve Ek Z bölümleri içerisinde revizyon yapıldığı görülmektedir. Standardın uygulamalarında Normatif Metinde hiçbir revizyon uygulanmamıştır.

TURKAK ISO 13485 BELGESİNE AKREDİTE İNCELEME FORMU DÜZENLER Mİ?

TURKAK Yönetim Sistemleri ve diğer akreditasyon kuralları doğrultusunda Türkiye de ulusal Akreditasyon verme Konusunda tek yetkili Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı özerk bir kuruluştur. TURKAK kendi iç dinamiklerinde ISO 13485 Tıbbi cihazlar Kalite Yönetim Sistemi konusunda akreditasyon yetkisi verse de diğer akreditasyon kurumlarından akredite olmuş (örneğin Jas-anz-iAS) kuruluşların düzenlemiş olduğu ISO 13485 Belgelerine 19 Mart 2012 tarihinden itibaren Akredite inceleme formu düzenlememektedir.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook