( ISO ) ULUSLAR ARASI STANDARTLAR ÖRGÜTÜ VE ISO 9001 STANDARTI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü komiteleri çalışmaları sonucunda Ulusların ortak bir yönetim sistemi yaklaşımı oluşturabilmek için 1994 yılında ISO 9000 Standartlar serisi olarak gelişim sürecine başlamış proses kontrolüne dayalı yönetim sistemi standardıdır. Bu standardın son revizyonu olan ISO 9001:2015 ise proses ve risk kontrol yaklaşımına dayalı bir standarttır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı aslında işletmelerin sevk ve idaresinde tüm süreçlerin dokümante edildiği ve bu dokümantasyon yapısı içerisinde süreçlerin kayıt altına alındığı bir yönetim yaklaşımıdır. Burada önemli olan bir prosesin nasıl yapılacağı dokümantasyon içerisinde nasıl tariflendi ise o şekilde işletmede uygulanma sürecidir. ISO 9001 Standartının temel fikriyatı yazdığını yap , yaptığını yaz olarak düşünülebilir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmektedir. İşletmeler Bu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine İSO 9001 Belgesi, iso belgesi , iso kalite belgesi de demektedirler. Standartın adı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı ise belgelendirmesi de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olacaktır.

ISO 9001 BELGESİ REVİZYONLARI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartı Uluslar arası Standartlar Örgütü Tarafından bir yönetim sistemi standart olarak yayınlanmadan önce Yönetim sistemi yaklaşımının temelleri 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde) Atıldı ve 1968’de AQAP Standardları (NATO üyesi ülkelerde) adı altında uygulanmaya başladı . Bu süreç İngiltere de öncelikle İngiliz Askeri Satın alma Şartnamesi olarak yayınlanmış daha sonra British Standart olarak BS 5750 Standartı adı altında yürülüğe girmiştir. Bu standartların ISO tarafından Tüm dünyada kabül görecek bir standart olarak 1987 yılında ISO 9000 serisi standartları olarak yayınlanmıştır.

ISO 9000 Serisi Standartları 1994 yılında ISO tarafından revize edilmiş ve ISO 9000 Serisi ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 gibi üretim/hizmet sektörleri bazında farklı uygulamaları bulunan standartlar serisi idi. Bu standartlar da ISO 9001 Belgesi, ISO 9002 Belgesi, ISO 9003 Belgesi, ISO 9004 Belgesi ile belgelendirilmekte idi. İşletmeler sektörlerine göre hangi kalite yönetim sistemi standartını uygulayacaklarına karar vererek gerekli standartı yürürlüğe koyarlar ve ilgili iso belgesi ile belgelendirilir idi. ISO tarafından standartın gelişimi 2000 Yılında büyük bir değişim ile revize edilmiş ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı olarak tüm işletmelerde sektörel ayrım olmamaksızın uygulanabilecek bir standart olarak ISO 9001:2000 Olarak yayınlanmıştır. ISO 9001:2000 Belgesi ise bu standartın belgelendirmesinin adı idi.

ISO tarafından standartın temelinde reviyon gereksinimi görülmeden uygulama terimler ve tarifleri içeren 2008 Yılı revizyonu yapılmış ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı halini almıştır. ISO 9001 Standartının son revizyonu ise ISO 9001 2015 olarak gerçekleştirilmiş ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin son ve en güncel hali ortaya çıkmıştır. ISO 9001:2015 Standardı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmektedir. ISO 9001:2015 Stanardı Türkiye'de TSE tarafından Ekim 2015 tarihinde Türkçe'ye çevrilerek kullanıma sunulmuştur. Şu an son güncel versiyonu ISO 9001:2015 Revizyonudur.

ISO 9001 BELGELENDİRMESİ

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO tarafından yayınlanmış olan bir yönetim sistemi standartıdır ve ISO 9001 Standartı uygulanabilirliği sağlandığı sürece ISO 9001 2015 Belgesi ile belgelendirilir. ISO 9001 Standartı yayınlanma sürecinde ISO Komiteleri tarafından hazırlanan standart İngilizce metin olarak yayınlanır. ISO Bir standartlar Örgütüdür ve ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü merkezi İsviçre’nin Cenevre Şehrinde bulunan bir örgüttür. ISO ya üye 160 tan fazla ülke standardizasyon kurumu bulunmaktadır. Türkiye ülke olarak ISO da TSE yani Türk Standartaları Enstitüsü tarafından temsil edilmektedir. ISO ya üye ülkeler ISO tarafından yayınlanan standartları kendi ülkelerinde kendi dillerine çevirerek yayınlamaktadırlar.

ISO 9001 Standartıda diğer ISO standartları gibi TSE tarafından ülkemizde Türkçe’ye çevrilerek yayınlanmakta ve yürürlüğe sokulmaktadır. Bu sayede Ülkemizde ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirilebilen bir standart olmaktadır. ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmek isteyen kurumlar ISO 9001 Standartı maddelerinin karşılığını gösteren dökümantasyon yapısını ve bu dokümantasyon yapısının nihai sonucu olan ISO 9001 Uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. ISO 9001 Standartının uygulamasının taçlandırması ISO 9001 2015 Belgesi olduğu unutulmamalıdır. ISO 9001 Belgesi bir belgeden öte kurumların ISO 9001 Standartını uyguladığının göstergesidir.

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standartının bir ISO tarafından yayınlanmış ve yürürlüğe sokulmuş bir proses yaklaşım standartı olduğundan ve ISO 9001 Belgesi ile belgelendirildiğini yukarıda açıklamaya çalışmıştık. ISO 9001 Standartının nasıl milli bir standart haline geldiğinden bahsetmek gerekir ise ISO ya üye ülke Standardizasyon kurumları ISO temsilcileri olarak kendi ülkelerinde ISO tarafından yayınlanan standartları kendi milli dillerine çevirirler ve uygulamaya sokarlar. Yukarıda TSE yani Türk Standartları Enstitüsü’nün Türkiye’yi ISO da temsil ettiğinden bahsetmiştik bu duruma göre ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ISO 10002 ISO 13485 ISO 27001 gibi yönetim sistemi standartlarını Türkiye’de Türkçeye çevirerek yayınlama ve yürürlüğe sokma yetkisi TSE ye aittir.

Stanatın bir Türk satndartı olduğunu kabul edildiğini göstermek amacı ile Standartın önüne TS Türk Standartı kısaltması getirilmiş ve ilk olarak 1991 yılında TS EN ISO 9000 Standartı olarak yayınlanmıştır burada EN Europeane Norm),Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. Standart ISO Tarafından revize edildikçe TSE tarafından son revizyınlar Türkçe’ye çevrilmekte ve yayınlamaktadır. TSE tarafından mart 2009 yılında TS EN ISO 9001:2008 Standartı millileştirilmiş ve ISO 9001:2008 Belgesi ile belgelendirilebilmesi sağlanmıştır. İşletmelerin iso belgesi, iso kalite belgesi,iso 9001 belgesi diye isimlendirdikleri belge ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesidir. Son revizyon ISO 9001:2015 Standardı ise TSE Tarafından Eylül 2015 Tarihinde Türkçeye çevrilmiştir.

AKREDİTASYON NEDİR AKREDİTE ISO 9001 BELGESİ NEDİR

Akreditasyon kavramını Milli Akreditasyon Kurumumuz TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumu tarafından uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı olarak tanımlamaktadır. Dünyada ürün veya sistem Muayene , Laboratuar akreditasyon süreci şu şekilde organizasyona sahiptir. Akreditasyon kurumlarının birleştiği kurumum IAF yani Uluslar arası Akreditasyon Formudur. IAF tarafından tanınmış olan Bölgesel Akreditasyon yapılanmaları bulunmaktadır ve Bu bölgesel Akreditasyon örgütleri;

  • (IAAC) Interamerican Accreditation Cooperation
  • (EA) European Cooperation for Accreditation
  • (PAC) Pacific Accreditation Cooperation,
  • (SADCA)Southern African Development Community in Accreditation

ISO 9001 BELGESİ DENETİM FİRMALARI VE ISO 9001 BELGESİ BAŞVURUSU

Akreditasyon ve Akredite ISO 9001 Belgesi nedir açıklamalarımızın ardından ISO 9001 Belgesinin bir akreditasyon süreci olduğu kanaatine varmış bulunduğumuzu düşünmekteyiz. ISO 9001 Belgesiakreditasyon kuralları doğrultusunda akredite olmuş ISO 9001 Belgelendirme kuruluşlarıtarafından düzenlenmektedir. Kurumlar Akredite ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak için öncelikle hangi akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş ıso belgelendirme kuruluşundan iso belgesi alacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. İso belgesi alacağınız kuruluş TURKAK tarafından akredite bir kuruluş olması kamu ihalelerinde TURKAK akrediteli olmayan belgelerden istenilen Akredite İnceleme Formu alma zorunluluğunuzu ortadan kaldıracaktır.

İso 9001 belgelendirme kuruluşuna öncelikle kuruluştan veya kuruluşun web sitesinden ulaşılabilecek ISO 9001 Belgesi belgelendirme başvuru formu ile başvuru gerçekleştirilir bu başvuru formunda ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmek istenen kuruluşun şirket bilgileri ISO 9001 Kapsamı ve Prosesleri hakkında genel bilgiler bulunmaktadır. Başvurunuz alan iso 9001 Belgelendirme kuruluşu başvurunuzda belirttiğiniz ISO 9001 sistemi kapsamının kendisinde EA ve NACE kodu bazında bulunup bulunmadığını inceler ve sizin İSO 9001 Belgesi kapsamınızda akredite iso belgesi düzenleyebiliyor ise iso 9001 belgelendirme denetim teklifi sunar bu iso 9001 belgelendirme teklifinde iso 9001 belgelendirmesi için topla ücret bulunmaktadır. Bu teklifi kabul ederseniz iso 9001 2015 belgesi ile belgelendirmenizi sağlayacak olan ISO 9001 Denetimi planlanır ve uygun ISO 9001 Denetçi Teknik uzmanları atanarak ISO 9001 2015 Belgelendirme denetimi gerçekleştirilir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminiz ISO 9001 Standartı şartlarını karşılıyor ve uygunsuzluğunuz bulunmuyor ise iso belgesi denetimi sonucu İSO 9001 belgelendirmesi gerçekleştirilir.

ISO 9001 DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının işletme bazında uygulanabilir bir şekilde kurgulanması aslında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun işletmede dokümante edilip hayata geçirilmesi demektir. kurumlar ISO 90001 dokümantasyonu nasıl kurgulanır ve nasıl dokumante edilir bu ıso 9001 dokümanları nasıl uygulanır sorularının cevaplarını bulabilecekleri kurumlar elbette ki yönetim sistemleri konusunda uzmanlaşmış danışmanlı firmalarıdır. İşletmeler genellikle bu kurumlara iso danışmanlık firmaları iso 9001 danışmanlık firmaları demektedirler.

ISO danışanlık firmaları ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi ilk kurulum aşamasından itibaren işletmenizde bir kılavuz kaptan olarak görev alan firmalardır. Sizin ıso 9001 sistemi içersinde nasıl yol alacağınıza ıso 9001 sisteminizi nasıl kuracağınıza ve ISO 9001 standartını nasıl işletmenizde uygulayarak iso 9001 belgesi ile belgelendireceğinize yol göstericidirler. İso danışmanlık firmaları kılavuz kaptan ise pek iyi kaptan kimdir tabi ki iso 9001 sisteminin işletmede kurulup uygulanmasından sorumlu olarak belirlenen Kalite Yönetim Temsilcisidir. ISO Danışmanlık firmalarının size sunacağı en önemli hizmetlerden biriside iso 9001sistemini işletmede kurarken gerekli bilgi donanımınızı sağlayacak olan ISO 9001 Eğitimleridir. Bu ıso 9001 eğitimleri ISO 9001 Temel Eğitimi,ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi, ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi ve ISO 9001 Risk Analizi Eğitimleridir.

ISO 9001 Temel Eğitiminin içeriğinde ISO 9001 Nedir ISO 9001 Belgesi nedir ıso 9001 standartı nedir neden ıso 9001 standartı uyguluyoruz ıso belgesinin faydaları nelerdir ıso 9001 belgesinin tarihsel gelişim nedir ıso 9001 standartı maddeleri nelerdir ıso 9001 temel kavramları nelerdir ıso 9001 standartı işletmede nasıl uygulanır gibi soruların cevabını bulabileceğiniz eğitimlerdir.

ISO 9001 Dokumantasyon eğitiminde ise ıso 9001 dokümanı nedir ISO 9001 Standartı işletmede nasıl dokumante edilir , Dökümante edilmiş bilgi nedir ıso 9001 dokumante edilmiş bilgiler nelerdir ıso 9001 dokümanları nasıl kodlanmalıdır ıso 9001 dokümanları revizyonu nedir ıso 9001 dokümanları nasıl revize edilir ıso 9001 dokumanı talimat nedir proses nedir iş akış şeması nedir ıso 9001 kalite kayıtları nedirkalite kayıtları nasıl saklanır gibi sorulara cevap bulabilirler.

ISO 9001 İç denetçi Eğitimi bir diğer adı ile ISO 9001 iç tetkikçi Eğitimi ise İç tetkik nasıl planlanır ISO 9001 iç tetkikleri nasıl yapılır iç denetim soru listesi nasıl hazırlanır iç tetkik soru listesi nasıl hazırlanır bölümler bazında iç tetkik raporu nasıl yazılır sorularının cevaplandırıldığı eğitimdir. ISO 9001:2015 Risk Analizi eğitimi ise Risk Analizi nedir, Risk ve Fırsatlar nasıl ele alanır bunu anlatmaktadır. ISO danışmanlık firması önderliğinde kurulan ıso 9001 standartı iso 9001 belgesi işletmelerin tabiri ile iso belgesi ile belgelendirilir.

İSO BELGELERİ

İşletme olarak ISO Belgeleri almak istiyoruz diye başlayan bir telefon görüşmesi iso danışmanlık firması açısından aslında iso belgeleri diye bir belge gurubu bulunmamaktadır ISO tarafından yayınlanmış olan yönetim sistemlerinden birkaç tanesi ile belgelendirilmek istiyorsunuz sanırım ile devam etmektedir. Kurumlar iso 9001 iso 14001 iso 22000 gibi birden çok yönetim sistemine ihtiyaç duyuyor ve bu standartlar doğrultusunda ISO 9001 Belgesi ISO 14001 Belgesi ISO 22000 Belgesi gibi belgeler ile belgelendirilmek istiyorlar ise bu belgelerin tamamına iso belgeleri kelimesi yakıştırmaktadırlar. İSO belgeleri yakıştırması yanlış olsa da işletmeler arasında yer edindiğinden sıkça ıso belgeleri cümleleri ile karşılaşmaktayız.

GÜNCEL ISO 9001 BELGESİ

ISO 9001 Standardı Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından ilk yayın tarihi olan 1987 yılından itibaren devamlı revizyona uğramıştır. Şu anda İSO 9001 standartının son ve güncel hali olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standartdi Revizyona uğramış ve ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olarak ISO tarafından yeniden yayımlanmıştır. Standartın bundan önceki revizyonu ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi idi ve iki standart 2018 yılı Ekim ayına kadar beraber yürürlükte kalacak ve bu tarihten ISO 9001-2008 Belgelendirmesi yapılmayacaktır.

TURKAK Tarafınan yapılan açıklamada ise 15 Mart 2018 Tarihinden itibaren ilk belgelendirme sürecinde ISO 9001:2008 Belgesi düzenlenemeyeceği bildirilmiştir. Bu tarhten sonra ilk belgelendirme müracaatı yapan kuruluşlarda ISO 9001:2015 KYS belgesi düzenlenecektir.

İSO BELGESİ FİYATI ÜCRETİ

İso 9001 Kalite belgesi fiyatı nedir ? iso belgesi kaç paraya alınır ? ISO 9001 Belgemi kaç günde alırım? Ücreti neyse hemen verelim yarın İSO 9001 Belgemizi alalım gibi kurumlardan gelen talepler yersiz sorulardan ibaret gibi gözükmektedir. ISO 9001 Belgesi fiyatı ne kadardır sorusuna gelince ise ISO 9001 Belgesi sabit maliyet ile bir iki günde alınabilecek harcı, liste bedeli bulunan bir belge değildir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yani iso belgesi ile belgelendirmenin işletmelere maliyeti bir çok maliyet kaleminin birleşmesi ile ortaya çıkabilir ki ISO 9001 danışmanlık firması danışmanlık maliyeti, Standardın gereksinimleri doğrultusunda işletmede yapılacak iyileştirme maliyetleri ve ISO 9001 Belgesini asıl düzenleyecek olan ISO 9001 Belgelendirme kuruluşuna ödenecek Belgelendirme maliyeti ana kalemler olarak belirlenebilir. Her işletmenin yukarıda belirttiğimiz maliyet kalemleri de ayrı olduğundan standart bir iso belgesi belgelendirme maliyetinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

İSO 9001 BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ

Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayımlanan kalite yönetim sistemi gibi yönetim sistemi standartları üç yıllık süre için belgelendirilir. İso 9001 belgesi uluslararası akreditasyon kuralları gereği üç yıllık bir periyot için belgelendirilmekte ve bu üç yıllık periyot sürecinde en az iki gözetim denetimi ile işletme içerisinde iso 9001 standartının uygulamalarının devam edip etmediği denetlenmektedir. TURKAK veya diğer akreditasyon kurumlarınca Akredite belgelendirme kuruluşlarının düzenlemiş olduğu iso belgelerinin üzerinde geçerlilik süresi üç yıl ve gözetim denetimi süresi olan bir sonraki yılın tarihi bulunmaktadır.

İSO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine işletmelerin kısaltma olarak iso belgesi dediklerinden daha önce bahsetmiştik. ISO 9001 Belgesi nasıl alınır sorusuna verilecek cevap şüphesiz ISO 9001 KYS Dökümantasyonunu hazırlayarak gerekli uygulamaları yapara akredite bir belgelendirme kuruluşunun yapacağı iso 9001 2015 belgesi denetimi bu belge ile belgelendirilmektedir.

ISO 9001 STANDARTI NEDİR ?

ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) tarafından yayımlanmış olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ürün/Hizmet Sektöründe yer alan kuruluşların evrensel bir yönetim sistemi yaklaşımı edinebilmek üzere son revizyonu olan 2015 yılı ile güncellenmiştir. Standardın tam adı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır ve ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirilir.

İSO BELGELERİ NELERDİR ?

ISO Belgeleri Kavramı aslında Birden Çok Yönetim Sitemi Belgesi sahibi olan kuruluşlar tarafından dile getirilen bir kavramdır. ISO Tarafından yayınlanmış olan yönetim sistemi standartları Akredite olarak ayrı ayrı belgelendirilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı ISO 9001 Belgesi olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Standartı ISO 14001:2015 Belgesi olarak ve ya ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ISO 22000 Belgesi olarak belgelendirilir. İste bu belgelerden birkaç tanesi ile belgelendirilmiş firmalar bu belgelerin isimlerini teker teker söylemek yerine ISO Belgeleri olarak adlandırmaktadırlar.

ISO 9001:2015 STANDARTI

ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) Teknik Komiteleri belirli periyotlar ile yayınlanmış olan standartların piyasa şartları ve ihtiyaçlar doğrultusunda revizyonlarını gerçekleştirerek standartları gümncel tutmaya çalışmaktadırlar. Bu standartlardan birisi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı en son 2008 yılında revizyona uğrayarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı adını almıştır. ISO Teknik Komiteleri standartı tekrar gözden geçirerek Haziran 2013 yılında ISO 9001:2015 olarak revize edilecek standartın taslak metnini yayınlamış ve 2015 Yılında ise ISO 9001:2015 Standardı yürürlüğe girmiştir.

ISO 9001:2015 STANDARTI REVİZYONU

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminden ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine geçiş sürecinde standart maddelerinde değişiklik gerçekleştirilmeden terimler ve tarifler üzerinde revizyonlar yapılmıştı. ISO 9001:2015 de yayınlanan taslak metinde standartın 8 ana Maddeden 10 ana maddeye çıkartıldığını görmekteyiz. Buda standartın ciddi bir revizyon sürecine girdiğini göstermektedir.

ISO 9001:2015 Maddeler
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı;
• 1. Amaç
• 2. Atıf ve Referanslar
• 3. Terimler ve Açıklamalar
• 4. Organizasyonun Bağlamı
• 5. Liderlik
• 6. Planlama
• 7. Destek
• 8. Operasyonel Planlama ve Kontrol
• 9. Performans Değerlendirme
• 10. Sürekli İyileştirme

ISO 9001:2015 BELGESİ GEÇİŞİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şu an güncel standart olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı baz alınarak belgelendirilmekte ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi denilmektedir. ISO 9001:2015 Standartının yayınlanması ile birlikte standartın yayın tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi belgelendirme süreçleri tamamlanarak geçiş sağlanması gerekmektedir.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ REVİZYONU

ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) teknik komiteleri tarafından yapılan hazırlıklar sonucu ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin 2004 revizyonu yerine 2015 revizyonu getirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sonucu ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartı taslak metni yayınlanmıştır. Yönetim sistemlerinin gelişen Dünya ihtiyaçlarına göre revize eden kurum ISO 14001 Standardının revizyonunu 2015 yılı sonuna kadar yayınlaması beklenmektedir. Standart ISO tarafından yayınlandıktan sonra TSE tarafından Türkçeye çevrilecek ve belgelendirmesi gerçekleştirilecektir.

ISO 22000 STANDARDI REVİZYONU 2018 YILINDA YAYINLANACAK

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı revizyonu için ISO Teknik komiteleri çalışmalarını sürdürüyor. Halen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olarak yürürlükte olan standardın 2018 yılı içerisinde Revizyonun gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Şu an yürürlükte olan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ISO 22000:2005 Belgesi ile belgelendirilmektedir.

ISO 14001-2015 STANDARDI YAYINLANDI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO Tarafından 15.09.2015 Tarihinde yayınlanarak revize edilmiştir. TSE tarafından Standart 23.10.2015 Tarihinde Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır. ISO Tarafından yayınlanan standartlar içerisinde en çok uygulanan ISO 9001 Standardından sonra gelen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO 14001:2004 Versiyonu yerini ISO 14001:2015'e bırakmaya hazırlanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi olarak şu an iki versiyonda güncel olarak kullanılsa da ISO 14001:2004 Standardı 2018 Ekim ayı itibari ile tamamen yürürlükten kalkacaktır. Bu tarihten sonra ISO 14001:2014 Belgesi belgelendirmesi yapılamayacak olup, ISO 14001:2015 Belgesi güncel belge olarak yerini alacaktır.

ISO 9001:2015 BELGESİ BELGELENDİRME AŞAMALARI NELERDİR

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi belgelendirme sürecinde kuruluş eğer ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip ise Dokümantasyonu içerisinde ISO 9001:2015 Revizyonlarını gerçekleştirerek ilk gözetim denetiminde belgelendirme kuruluşuna revizyon talebinde bulunarak ISO 9001:2015 Belgesi alabilir.

İlk kez ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilecek kuruluşlar aşağıda ki aşamaları gerçekleştirerek ISO 9001-2015 Belgesi ile belgelendirilebilirler.

- ISO 9001 :2015 Eğitimleri

Kuruluş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini anlayabilmek ve kurulum öncesinde standardın gereksinimlerini algılayabilmek için;

- ISO 9001:2015 Temel Eğtimi

- ISO 9001:2015 Dokümantasyon Eğitimi

- ISO 9001:2015 İç Tetkik Eğitimi

- ISO 9001:2015 Risk Yönetimi ve Risk Analizi Eğitimi

Alarak Standardı özümsemelidir.

- ISO 9001:2015 Sistem Kurulumu

Yetkin bir danışmanlık kuruluşu desteği ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi tüm gereksinimleri ile dokümante edilmelidir.

- ISO 9001:2015 Sistem Uygulamaları

Oluşturulmuş olan ISO 9001:2015 Dokümantasyonun kalite kayıtlarının doldurularak uygulanması ve uygulama esnasında sistemde görülen eksiklik veya hataların düzeltilmesi

- ISO 9001:2015 Belgelendirme kuruluşu tercihi

Akreditasyon Kuralları çerçevesinde ISO 9001:2015 Geçişini tamamlamış bir Akredite kuruluş belirlenmesi ve belgelendirme başvurusunun yapılması. Belgelendirme kuruluşu ile uygun bir denetim tarihi belirlenmesi

- ISO 9001:2015 Belgelendirme Denetimi

Akredite kuruluş tarafından yapılacak olan ISO 9001:2015 Belgesi Belgelendirme denetimi sonucu bulunan majör ve ya minör uygunsuzlukların kapatılması ve ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirilmek.

İSO BELGESİ NERDEN ALINIR ?

ISO belgesi nereden alınır? kuruluşlar bir müşteri beklentisi ve ya ihale doğrultusunda ISO 9001 Belgesi şartı ile karşılaştıklarında ilk önce akıllarına İSO Belgesi nereden alınır gelmektedir. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere ISO 9001 belgesi almak değil ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmek süreci söz konusudur. Bunun için gerekli yöntemler ilgili linklerimizde açıklanmıştır. İSO Belgesi nereden alınır sorusundan ziyade ISO 9001 Sistemini nasıl kurarız nasıl İSO 9001:2015 belgesi ile belgelendiriliriz? Bu sorulara cevap aramanız gerekmektedir

TURKAK WEB SİTESİNDE ISO BELGELERİ YAYIMLANACAK MI ?

TURKAK Türk Akreditasyon Kurumu yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirilen yazılım ile TURKAK Tarafından akredite ISO Belgelendirme kuruluşları tarafından verilecek olan ISO Belgelerini kendi web sitesi üzerinden yayınlamak için hazırlıklarını tamamladığı bildirilmektedir. ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ISO 27001 gibi TURKAK Akreditasyonlu düzenlenen belgeler JAS-ANZ Akreditasyon kurumu gibi bazı akreditasyon kurumlarının uyguladığı gibi TURKAK web sitesi üzerinden sorgulanabilecektir.

TURKAK AKREDİTASYONLU BELGELERİN YAYINLANMA SÜRECİ

TURKAK (TÜRK AKRESİTASYON KURUMU) Tarafından akredite edilmiş olan Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 45001, v.b ) konularında akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler artık TURKAK web sayfasından yayınlanacak. 1 Nisan 2017 Tarihi itibari ile başvurusu alınan denetimi yapılan ve belgelendirilen her bir belgenin TURKAK tarafından verilecek olan bir kare kodu ve Sertifika numarası bulunmak zorundadır. Belgelendirme kuruluşlarının düzenlemiş olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gibi belgeler TDBS (TURKAK BELGE DOĞRULAMA SİSTEMİ) Üzerinden yayınlanacaktır.

Aşağıda ki Linkten belgenizi doğrulayabilirsiniz.

https://tbds.turkak.org.tr/

ISO 20252 STANDARDI 2019 VERSİYONU GEÇİSİ

ISO Tarafından yayınlanmış olan yönetim sistemi standartların revizyon çalışmaları süreci içerisinde ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi standardı son revizyonu olarak 2019 yılında yayınlandı. Standardın yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile daha uyumlu hale gelmiş oldu. ISO 20252 Belgesi olan kuruluşlar en geç 2022 yılı içerisinde yeni revizyon geçişlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

ISO 22000:2005 STANDARDI YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

ISO 22000:2005 Standardının ilk revizyonu olan ISO 22000:2018 Standardı ile birlikte Üç yıl yürürlükte kalma süreci 29.06.2021 tarhinde sona erdi. 30.06.2021 Tarihi itibari ile tamamen yürürlükten kaldırılarak yerini yeni revizyon aldı. Böylece ISO 22000 Standarının tek geçerli versiyonu ISO 22000:2018 Belgesi ile belgelendirilecektir.


Prodan Kalite Danışmanlık @copyright 2021
ANKARA Tel : 0312 419 64 00 Adres : Büyükesat Mahallesi Koza 1 Caddesi 153 / 4 - 7 Çankaya
İSTANBUL Tel : 0212 570 55 95 Adres : İncirli Cad. No:71/19 Bakırköy İSTANBUL
youtube prodan
prodan blogger
prodan twitter
prodan facebook