Loader Image

HELAL BELGELENDİRME

Bu yazımızda HELAL Belgelendirme konusunda Ülkemizde ki yeni bir gelişmeden bahsedeceğim. HELAL Belgesi Standartları her kurum tarafından kendi belirledikleri standartlara göre verilmekteydi. Bir başka yöntem ise SIMIC Standartlarını baz almaktı.

Bu belli belirsiz yöntemleri engellemek amacı ile HELAL Belgelendirme kriterlerine akreditasyon kuralları getirmek gerekiyordu. Bunun için HAK (Helal Akreditasyon Kurumu ) oluştu.

Şu anda Ülkemizde HAK Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme kurumları bulunmaktadır. Nasıl ki TURKAK ISO 9001 Belgesi konusunda akreditasyon yetkisine sahip. Aynı koşullar Helal Belgesi için HAK Kurumu için geçerlidir.