ISO 9001:2008 Madde 8

8. ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1.Genel ISO 9001:2008 madde 8 Kuruluş; ürettiği ürün veya hizmet ile kalite yönetim sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak; amacıyla veri toplamalıdır. Uygun istatistiksel teknikler yardımı ile

ISO 9001:2008 Madde 7

7. Ürün Gerçekleştirme 7.1. Gerçekleştirme Proseslerinin Planlanması Proses tabanlı bir yönetim sistemi yaklaşımını temel alan ISO 9001:2008 madde 7 standardında; uygun olduğu durumlarda, bir ürün gerçekleştirme planlamasının, aşağıdaki noktaları içermesi

ISO 9001:2008 Madde 6

6. Kaynakların Yönetimi 6.1. Kaynakların Temini ISO 9001:2008 Madde 6 Standardın bu maddesinde kalite yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakların, kuruluşça tespiti ve temin edilmesinin şart

ISO 9001:2008 Madde 5

5- YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1 Yönetim Bağlılığı ISO 9001:2008 madde 5 Kuruluş içerisinde kalite yönetim sisteminin kurulması, etkin ve verimli olarak sürdürülmesi, üst yönetim samimiyeti ve kararlılığı ile doğru orantılıdır. Üst

ISO 9001:2008 Madde 4

4 – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR ISO 9001:2008 Madde 4 Standardın en önemli temel ilkelerinden biri olan, sürekli iyileşmenin sağlanabilmesinde temel olarak ele alınan proses modelinin oluşturulması için