LİDERLİK İLKESİ

ISO 9001 LİDERLİK İLKESİ LİDER : Bir kişinin diğerlerini yönlendirme ve onların davranışlarını olumlu yönde etkileme yeteneğidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Liderlik ilkesi açısından Liderler kurumları organize ederler; yön ve amaç

ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLKESİ

ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLKESİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmelerde kurulum ve uygulanma sürecinde; tüm kurumda çalışanların katılımı ilkesi esastır. ISO 9001 standardı işletme içerisinde ki tüm proseslerin kayıt altına alınması sürecidir.

ISO 9001 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ

ISO 9001 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001 Zorunlu Prosedürleri var mıdır? Varsa bu ISO 9001 Zorunlu Prosedürleri nelerdir. ISO 9001:2008 standardı dokümantasyon yapısı içerisinde 6 zorunlu prosedür bulunduğundan

ÖRNEK KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI NEDİR ÖRNEK ISO 9001 Kalite Politikası Nedir Örnek ? Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen; kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi olarak tanımlaya biliriz. Kalite

TURKAK AKREDİTASYON BELGESİ NEDİR 

TURKAK AKREDİTASYON BELGESİ NEDİR  TURKAK akreditasyon belgesi ; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların aldığı belgedir. Bu belge akreditasyon konularını ve bu konulara ilişkin akreditasyon kapsamlarını gösteren belgedir. Bu belgeye

KALİTE BELGESİ NEDİR

KALİTE BELGESİ NEDİR Kalite belgesi ISO 9001 kavramı daha çok kuruluşlar tarafından yanlış ifade edilmektedir. Bu belge ürün kalitesini vurgulamak için kullandıklarını görüyoruz ; aslında belgelendirilmiş oldukları ISO 9001 Kalite Yönetim

İSO BELGELERİ KALİTE BELGESİ MİDİR?

ISO BELGESİ KALİTE BELGELENDİRME iso belgesi denildiğinde aklımıza büyük olasılıkla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme gelmektedir. Kuruluşlar kurmuş ve uygulamaya sokmuş oldukları ISO 9001 KYS standardını; ister TURKAK ister UKAS veya başka