Loader Image

Prodan Kalite Danışmanlık Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem
ve diğer standartlar danışmanlık hizmetlerimiz fiyat teklifi için bizimle iletişime geçiniz

23+

Yıllık Tecrübe

3000+

Mutlu Müşteri

95%

Müşteri.Memnuniyeti

hero Image
shapes
shapes
shapes
shapes
shapes
shapes
shapes
Hizmetlerimiz
Kalite Belgeleri
shapes
shapes
About Image

Yönetim Sistemleri için Örnek Dökümanlarımızı İnceleyin.

ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , ISO 45001 , ISO 27001 ve diğer Yönetim Sistemleri konusunda ISO Türkçe Pdf örnek Dökümanlar ile size fikirler sunuyoruz.

ISO PDF Türkçe Dökümanları İndirmek İçin Aşağıdaki DÖKÜMANLAR Butonuna Tıklayınız..

shapes
shapes
shapes
shapes
shapes
shapes
shapes
shapes

ISO 9001 BELGESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü komiteleri çalışmaları sonucunda oluşturuldu. Ulusların ortak bir yönetim sistemi yaklaşımını oluşturmak için 1994 yılında ISO 9000 Standartlar serisi olarak gelişim sürecine başlamıştır. Standart Proses kontrolüne dayalı yönetim sistemi standardıdır.
Bu standardın son revizyonu olan ISO 9001:2015 ise proses ve risk kontrol yaklaşımına dayalı bir standarttır. Belgelendirmesi iso Belgesidir. Kalite Yönetim Sistemi Standardı olan ISO 9001 aslında işletmelerin sevk ve idaresinde tüm süreçlerin doküman edildiği standarttır.

Bu dokümantasyon yapısı içerisinde süreçlerin kayıt altına alındığı bir yönetim yaklaşımıdır. Bura da önemli olan bir prosesin nasıl yapılacağı. Doküman içerisinde nasıl tanımladıysanız  o şekilde işletmede uygulanmasıdır.

Kalite ISO 9001 Standardının temel fikriyatı yazdığını yap , yaptığını yaz olarak düşünmelisiniz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilir. İşletmeler Bu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine İSO 9001 Belgesi, iso belgesi , iso kalite belgesi de demektedirler. Standardın adı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ise belgelendirmesi de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesidir.

ISO 9001 BELGESİ REVİZYONLARI

Standardın Ortaya Çıkışı: Yönetim Sistemi Yaklaşımı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı Uluslar arası Standartlar Örgütü Tarafından bir yönetim sistemi standart olarak yayınlandı. Bu yayınlama sürecinden önce Yönetim sistemi yaklaşımının temellerini 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisi) Attı.  1968’de AQAP Standartları (NATO üyesi ülkelerde) adı altında uygulanmaya başladı .
Bu süreç İngiltere de öncelikle İngiliz Askeri Satın alma Şartnamesi olarak yayınlanmıştır. Daha sonra British Standart olarak BS 5750 Standardı adı altında yürürlüğe girdi. Bu standardın ISO tarafından Tüm dünyada kabul görecek bir standart olarak 1987 yılında ISO 9000 serisi standartları olarak yayınladı.

1994 Versiyonu

ISO 9000 Serisi Standartlarına 1994 yılında  ISO revizyon yaptı. Böylece ISO 9000 Serisi ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 gibi üretim/hizmet sektörleri bazında farklı uygulamaları bulunan standartlar serisi geldi. Bu standartlar da ISO 9001 Belgesi, ISO 9002 Belgesi, ISO 9003 Belgesi, ISO 9004 Belgesi ile belgelendirilmekte idi. İşletmeler sektörlerine göre hangi kalite yönetim sistemi standardını uygulayacaklarına karar vererek gerekli standardı yürürlüğe koyarlar ve ilgili iso belgesi ile belge alırlardı.

2000 Versiyonu

ISO  standardın gelişimi için 2000 Yılında büyük bir değişim ile revize etti. Yeni versiyon ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olarak tüm işletmelerde sektör ayrımı olmayacak şekilde uygulanır oldu. Bu standart olarak ISO 9001:2000 Olarak yayınlandı. ISO 9001:2000 Belgesi ise bu standardın belgelendirmesinin adı idi.

2008 Versiyonu

Standardın temelinde revizyon gereksinimi görmedi. Uygulama da terimler ve tarifleri içeren 2008 Yılı revizyonu ISO yaptı. Böylece ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı halini aldı.

2015 Versiyonu

Standardının son revizyonu ise ISO komitelerince ISO 9001 2015 olarak gerçekleşti.  Kalite Yönetim Sisteminin Sonuç olarak son ve en güncel hali ortaya çıktı.  Standardın belgesi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olur.

ISO 9001:2015 Standardı Türkiye’de TSE tarafından Ekim 2015 tarihinde Türkçe ‘ye tercüme etti. Böylece kullanıma sundu. Şu an son güncel versiyonu ISO 9001:2015 Revizyonudur.

ISO 9001 KALİTE BELGELENDİRME

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO tarafından yayınlanmış olan bir yönetim sistemi standardıdır.  ISO 9001 Standardı uygulanabilirliği sağlandığı sürece ISO 9001 2015 Belgesi ile belgelenir.
Yönetimde sistem yaklaşımı ISO 9001 Standardı yayınlanma sürecinde ISO Komiteleri tarafından hazırlanan standart İngilizce metin olarak yayınlanır. ISO Bir standartlar Örgütüdür ve ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü merkezi İsviçre’nin Cenevre Şehrinde bulunan bir örgüttür.

ISO ya üye 160 tan fazla ülke standardizasyon kurumu bulunmaktadır. Türkiye ülke olarak ISO da TSE yani Türk Standartları Enstitüsü temsil eder. ISO ya üye ülkeler ISO tarafından yayınlanan standartları kendi ülkelerinde kendi dillerine çevirerek yayınlamaktadırlar.

ISO 9001 Standardı da diğer ISO standartları gibi TSE tarafından ülkemizde Türkçe ’ye çevrilerek yayınlanmakta ve yürürlüğe sokulmaktadır. Bu sayede Ülkemizde ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirilebilen bir standart olmaktadır.

Sistem belgesi olan ISO 9001 Belgesi almak isteyen kurumlar ne yapacaklar? ISO 9001 Standardı maddelerinin karşılığını gösteren doküman edilmiş bilgi yapısını oluşturacaklar. Bu dokümantasyon yapısının nihai sonucu olan ISO 9001 Uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

KYS Standardının uygulamasının taçlandırması ISO 9001 2015 Belgesi olduğu unutulmamalıdır. ISO 9001 Belgesi bir belgeden öte kurumların ISO 9001 Standardını uyguladığının göstergesidir.

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

KYS olarak kısalttığımız ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standardının Proses yaklaşımı ilkesi.  ISO tarafından yayınlanan ve yürürlüğe koyduğu bir proses yaklaşım standardı olduğundan bahsetmiştik.  9001 Belgesi ile belgelendiğini yukarıda açıklamaya çalışmıştık.
ISO 9001 Standardının nasıl milli bir standart haline geldiğinden bahsetmek gerekir ise ISO ya üye ülke Standardizasyon kurumları ISO temsilcileri olarak kendi ülkelerinde ISO tarafından yayınlanan standartları kendi milli dillerine çevirirler ve uygulamaya sokarlar.

Yukarıda TSE yani Türk Standartları Enstitüsü’nün Türkiye’yi ISO da temsil ettiğinden bahsetmiştik bu duruma göre ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ISO 10002 ISO 13485 ISO 27001 ISO 45001 ISO 50001 gibi yönetim sistemi standartlarını Türkiye’de Türkçeye çevirerek yayınlama ve yürürlüğe sokma yetkisi TSE ye aittir.

Standardın bir Türk standardı olduğunu kabul edildiğini göstermek amacı ile Standardın önüne TS Türk Standardı kısaltması getirilmiştir. İlk olarak 1991 yılında TS EN ISO 9000 Standardı olarak yayınlanmıştır.

TS EN AÇILIMI NEDİR ?

Burada EN Europeane Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. Standart ISO Tarafından revize edildikçe TSE tarafından son revizyonlar Türkçe ’ye çevrilmekte ve yayınlamaktadır. TSE tarafından mart 2009 yılında TS EN ISO 9001:2015 Standardı millileştirdi. Böylece ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirmesini sağladı.
İşletmelerin iso belgesi, iso kalite belgesi, ISO 9001 belgesi diye isimlendirdikleri belge ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesidir. Son revizyon ISO 9001:2015 Standardı ise TSE Tarafından Eylül 2015 Tarihinde Türkçeye çevrilmiştir.

AKREDİTASYON NEDİR
Akreditasyon kavramını Milli Akreditasyon Kurumumuz TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Şu şekilde açıklanmaktadır. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı.
IAF Ve Akreditasyon
Dünyada ürün veya sistem Muayene , Laboratuvar akreditasyon süreci şu şekilde organizasyona sahiptir.

Akreditasyon kurumlarının birleştiği kurumum IAF yani Uluslar arası Akreditasyon Formudur. IAF tarafından tanınan olan Bölgesel Akreditasyon yapılanmaları bulunmaktadır ve Bu bölgesel Akreditasyon örgütleri;

 • (IAAC) Interamerican Accreditation Cooperation
 • (EA) European Cooperation for Accreditation
 • (PAC) Pacific Accreditation Cooperation,
 • (SADCA)Southern African Development Community in Accreditation

ISO 9001 BELGESİ DENETİM FİRMALARI

Akreditasyon ve Akredite ISO 9001 Belgesi nedir açıklamıştım. Bunun ardından ISO 9001 Belgesinin bir akreditasyon süreci olduğu kanaatine varmış bulunduğumuzu düşünmekteyim. ISO 9001 Belgesi akreditasyon kuralları doğrultusunda akredite olmuş  belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.
Akredite ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak  için öncelikle Akreditasyon Kurumu seçin.  Hangi akreditasyon kurumu tarafından akreditasyonu olan  kuruluştan belge alacağınıza karar verin.

Belgelendirme alacağınız kuruluş TURKAK tarafından akredite bir kuruluş olması size kamu ihalelerinde TURKAK akredite olmayan belgelerden istenilen Akredite İnceleme Formu alma zorunluluğunuzu ortadan kaldırır.

ISO 9001 BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ISO 9001 belgelendirme kuruluşuna öncelikle kuruluştan veya kuruluşun web sitesinden ulaşın. ISO 9001 Belgesi belgelendirme başvuru formu ile başvuru gerçekleştirin. Bu başvuru formunda neler vardır ? ISO 9001 Belgesi almak isteyen organizasyonun şirket bilgileri , Kapsamı ve Prosesleri hakkında genel bilgiler bulunmaktadır.
Başvurunuz alan Belgelendirme kuruluşu başvurunuzda belirttiğiniz  sistem kapsamının kendisinde EA ve NACE kodu bulunup bulunmadığını inceler. Sizin İSO 9001 Belgesi kapsamınızda akredite belge düzenleyebiliyor ise belgelendirme denetim teklifi sunar.

Bu belgelendirme teklifinde ISO 9001 belgelendirmesi için topla ücret bulunmaktadır. Bu teklifi kabul ederseniz iso 9001 2015 belgesi ile belgelendirme süreci başlar. Belgelendirme kuruluşu  Denetimi planlar.  Uygun ISO 9001 Denetçi Teknik uzmanları atanarak ISO 9001-2015 Belgelendirme denetimi gerçekleştirir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminiz Standardın şartlarını karşılıyor ve uygunsuzluğunuz bulunmuyor ise denetim sonucu İSO 9001 belgelendirmesi gerçekleştirir.

ISO BELGELERİ NELERDİR
İşletme olarak ISO Belgeleri almak istiyoruz diye başlayan bir telefon almaktayız. ISO danışmanlık firması açısından aslında iso belgeleri diye bir belge gurubu bulunmamaktadır. ISO tarafından yayınlanan  yönetim sistemlerinden birkaç tanesinden bahsediyorsunuz sanırım diye cevaplıyoruz.
Kurumlar iso 9001 iso 14001 iso 22000 gibi birden çok yönetim sistemine ihtiyaç duyuyorlar.

Bu standartlar doğrultusunda ISO 9001 Belgesi ISO 14001 Belgesi ISO 22000 Belgesi gibi belgeler alma istiyorlar.

Bu belgelerin tamamına ise iso belgeleri kelimesi yakıştırıyorlar. İSO belgeleri yakıştırması yanlış olsa da işletmeler arasında yer edindiğinden sıkça ıso belgeleri cümleleri ile karşılaşmaktayız.

ISO 9001 DANIŞMANLIK ŞİRKETİ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının işletme bazında uygulanabilir bir şekilde kurgulanması aslında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun işletmede dokümante edilip hayata geçirilmesi demektir.
Bu yazımızda Kurumlar ISO 90001 dokümantasyonu nasıl kurgulayacak ve nasıl dokuman edecekler anlatacağım.  Bu ISO 9001 dokümanları nasıl uygulanır sorularının cevaplarını bulabilecekler.

Kalite Sistem Kurulumu için elbette ki yönetim sistemleri konusunda uzmanlaşmış danışmanlık firmaları yol gösterir. İşletmeler genellikle bu kurumlara iso danışmanlık firmaları   demektedir.

Danışmanlık Hizmeti:
Danışmanlık firmaları ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi ilk kurulum aşamasından itibaren işletmenizde bir kılavuz kaptan olarak görev alan firmalardır.

Sizin ISO 9001 sistemi içerisinde nasıl yol alacağınızı ,  sisteminizi nasıl kuracağınızı gösterir.  Kurulan Sistemin  nasıl işletmenizde uygulayarak ISO 9001 belgesi ile belgelendireceğinize yol göstericidir.

İso danışmanlık firmaları kılavuz kaptan ise pek iyi kaptan kimdir ? Tabi ki iso 9001 sisteminin işletmede kurulup uygulanmasından sorumlu olarak belirlenen Kalite Yönetim Temsilcisidir.

ISO Danışmanlık firmalarının size sunacağı en önemli hizmetlerden biriside iso 900 1sistemini işletmede kurarken gerekli bilgi donanımınızı sağlayacak olan ISO 9001 Eğitimleridir.

Eğitimler:

Bu ISO 9001 eğitimleri ISO 9001 Temel Eğitimi, ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi, ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi ve ISO 9001 Risk Analizi Eğitimleridir. Bunun dışında Proses Eğitimi gibi Eğitimlerde düzenlenebilirsiniz.

Temel Eğitim

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Temel Eğitiminin içeriğinde ISO 9001 Nedir ? ISO 9001 Belgesi nedir ? Standart nedir ? Neden ıso 9001 standardı uyguluyorsunuz?  ISO belgesinin faydaları nelerdir?  ISO 9001 belgesinin tarihsel gelişim nedir? Standardın maddeleri nelerdir? KYS temel kavramları nelerdir? Standart işletmede nasıl uygulanır gibi soruların cevabını bulabileceğiniz eğitimlerdir.

Doküman Eğitimi

ISO 9001 Dokuman eğitiminde ise ISO 9001 dokümanı nedir? ISO 9001 Standardı için işletmede nasıl dokuman hazırlayacaksınız? Doküman edilmiş bilgi nedir ? 9001 dokümanları nasıl kodlanmalıdır ?  Doküman revizyonu nedir?  ISO 9001 dokümanlarını nasıl revize edeceksiniz ?  Talimat nedir? Proses nedir? iş akış şeması nedir? Kalite kayıtları nedir? Kalite kayıtları nasıl saklanır gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

İç Tetkik Eğitimi:

Yönetim Sistemi ISO 9001 İç denetçi Eğitimi bir diğer adı ile iç tetkikçi Eğitimi ise İç tetkiki nasıl planlayacaksınız?  iç tetkikler nasıl yapılır ? iç denetim soru listesi nasıl hazırlanır?  Bölümler bazında iç tetkik raporu nasıl yazılır sorularının cevaplandırıldığı eğitimdir.

Risk Analizi Eğitimi:

ISO 9001:2015 Risk Analizi eğitimi ise Risk Analizi nedir ? Risk ve Fırsatlar nasıl ele alınır bunu anlatmaktadır. ISO danışmanlık firması önderliğinde kurulan ISO 9001 standardı  işletmelerin tabiri ile iso belgesi ile belgelendirilir.

GÜNCEL ISO 9001 BELGESİ

ISO 9001 Standardı Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından ilk yayın tarihi olan 1987 yılından itibaren devamlı revizyona uğramıştır. Bir önceki revizyon ISO 9001 standardının  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardıdır.
ISO tarafından Standarda tekrar Revizyon yapıldı ve ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olarak yeniden yayınlandı.

Standardın bundan önceki revizyonu ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi idi ve iki standart 2018 yılı Ekim ayına kadar beraber yürürlükte kadı bu tarihten ISO 9001-2008 Belgelendirmesi yapılmadı.

TURKAK Tarafından yapılan açıklamada ise 15 Mart 2018 Tarihinden itibaren ilk belgelendirme sürecinde ISO 9001:2008 Belgesi düzenlenemeyeceği bildirildi. Bu tarihten sonra ilk belgelendirme müracaatı yapan kuruluşlarda ISO 9001:2015 KYS belgesi düzenlendi.

ISO BELGESİ FİYATI ÜCRETİ

ISO 9001 Kalite belgesi fiyatı nedir kaç paraya alınır?  kaç günde alırım? Ücreti neyse hemen verelim yarın İSO 9001 Belgemizi alalım.  Bunun gibi kurumlardan gelen talepler yersiz sorulardan ibaret gibidir. ISO 9001 Belgesi fiyatı ne kadar? 
Bu soruya gelince Öncelikle ISO 9001 Belgesi sabit maliyet ile bir iki günde alacağınız bir Belge Değil.  Harcı, liste bedeli bulunan bir belge de değildir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yani KYS belgesi ile belgelendirmenin işletmelere maliyeti bir çok maliyet kaleminin birleşmesi ile ortaya çıkabilir.

Bunlar ISO 9001 danışmanlık firması danışmanlık maliyeti.

Standardın gereksinimleri doğrultusunda işletmede yapılacak iyileştirme maliyetleri.

ISO 9001 Belgesini asıl düzenleyecek olan ISO 9001 Belgelendirme kuruluşuna ödenecek Belgelendirme maliyeti. Ana kalemler olarak belirlenebilir. Her işletmenin yukarıda belirttiğimiz maliyet kalemleri de ayrıdır. Standart bir  belgelendirme maliyetinden bahsetmemiz mümkün değil.

ISO 9001 BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ
Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayımlanan ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi yönetim sistemi standartları üç yıllık süre için belgelendirilir. Standartların belgelendirmesi uluslararası akreditasyon kuralları gereği üç yıllık bir periyot için belgelendirilmektedir.
Bu üç yıllık periyot sürecinde en az iki gözetim denetimi yapacaklar. Bu denetimler ile işletme içerisinde ISO 9001 standardının uygulamalarının devam edip etmediği denetlenmektedir. TURKAK veya diğer akreditasyon kurumlarınca Akredite belgelendirme kuruluşlarının düzenlemiş olduğu iso belgelerinin üzerinde geçerlilik süresi üç yıldır. Ayrıca Gözetim denetimi süresi olan bir sonraki yılın tarihi bulunmaktadır.

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile ilgili bilgiler, Kuruluşumuzun  firmalara vermiş olduğu danışmanlık hizmeti sürecinde karşılaştığı sorular üzerine hazırladık. Bu bilgiler, ISO 9001 belgesi hakkında temel bilgisi olmayanların konuya hakim olmalarını ve konuda deneyimli olanların bilgilerini güncellemelerini amaçlamaktadır.
Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların, Avrupa Birliği uyum yasaları gereği ISO kalite belgesine sahip olmaları gerekmektediir. Bu belgeyi uluslararası ticarette kalite kayıtlarını sunmak için kullanacaklar. Gelişen ülke Ticaretimiz , özellikle artan ihracatla birlikte ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun belgelere olan talebi artırmıştır.

Ancak unutulmamalıdır ki, sadece belge sahibi olmak yeterli değildir. Temel olarak, güçlü ve müşteri odaklı bir dokümantasyon alt yapısının bilinçli bir şekilde uygulanması beklenir.

Hazırlanan sorular ve yanıtlar, ISO 9001:2015 belgesine dair konuları genişleterek zaman içinde güncellenecektir. Bu yaklaşım, kalite yönetim sistemine ilişkin bilgilerin sürekli olarak güncellenmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Kalite belgesine sahip olma konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen Prodan Kalite ile iletişime geçin.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli olarak iyileşme odaklı bir kalite yönetim sistemini benimsemek amacıyla yayınlandı. Bu sistemin temelinde, süreçleri ölçülebilir ve sayısal verilere dayalı bir şekilde yönetme prensibi yatar. Geniş anlamda ölçme; belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe / değişkene sahip olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir.

ISO 9001'in sağladığı çerçeve, işletmelerin süreçlerini daha şeffaf ve etkili hale getirmelerine olanak tanır. Planlanan süreçleri sayısal ifadelerle anlayabilmek, kuruluşlara iş üzerinde daha fazla hakimiyet sağlar. Bu da müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra, işletmelerin rekabet avantajını güçlendirmelerini sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Belgesine işletmelerin kısaltma olarak iso belgesi dediklerinden daha önce bahsetmiştik. ISO 9001 Belgesi nasıl alınır sorusuna verilecek cevap şüphesiz; ISO 9001 KYS Sistemi dokumanlarının hazırlaması aynı zamanda gerekli KYS uygulamaları yapmasıdır. Böylelikle TURKAK ve ya diğer akredite bir belgelendirme kuruluşunun yapacağı iso 9001 2015 belgesi denetimi  ile belgelendirilmektedir.

Bu denetim süreci ve denetimde gerekli olan ISO 9001 Dökümanları hakkında bilgi almak için dökümanlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfada bulunan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi dökümanları örnek dökümantasyon yapısıdır. 

ISO 9001 STANDARTI NEDİR ?

ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) tarafından yayımlanmış olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  Ürün/Hizmet Sektöründe yer alan kuruluşların evrensel bir yönetim sistemi yaklaşımı edinebilmek üzere Hazırlanan Standarttır.  Son revizyonu olan 2015 yılı ile güncellenmiştir. Standardın tam adı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır ve ISO 9001:2015 Belgesi ile belgelendirilir.

ISO BELGELERİ ÇEŞİTLERİ

Yönetim Sistemleri ISO Belgeleri Kavramı aslında Birden Çok Yönetim Sitemi Belgesi sahibi olan kuruluşlar tarafından dile getirilen bir kavramdır. Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış olan yönetim sistemi standartları Akredite olarak ayrı ayrı belgelendirilmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO 9001:2015 Belgesi olarak belgelenir. Çevre Yönetim Sitemi Standardı ISO 14001:2015 Belgesi olarak Belgelenir.   Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ISO 22000:2018 Belgesi olarak belgelenir.

İste bu belgelerden birkaç tanesi ile belgelendirilmiş firmalar bu belgelerin isimlerini teker teker söylemezler. Bunu yerine ISO Belgeleri olarak adlandırmaktadırlar.

ISO 9001:2015 STANDARTI
ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) Teknik Komiteleri belirli periyotlar ile yayınlanmış olan standartların piyasa şartları ve ihtiyaçlar doğrultusunda revizyonlarını gerçekleştirir.  Böylece standartları güncel tutmaya çalışır. Her revizyon artık o standardın yeni versiyonu olarak yayımlanır. Bir önceki versiyon ile yeni versiyon arasında geçiş için 3 yıllık bir süre belirlenir.
Bu standartlardan birisi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı  2008 yılında revizyona uğramıştı. Böylece ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı adını almıştı. ISO Teknik Komiteleri standardı tekrar gözden geçirerek Haziran 2013 yılında ISO 9001:2015 olarak revize edilecek standardın önce taslak metnini yayınladı. Sonrasında 2015 Yılında ise ISO 9001:2015 Standardı yürürlüğe girdi. Standart ISO 9001:2015 Belgesi ile Belgelenir.

ISO 9001:2015 STANDARTI REVİZYONU
Standardın en kapsamlı revizyonu olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi idi. Sonra ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine geçiş süreci oldu. Standart maddelerinde değişiklik gerçekleştirilmeden terimler ve tarifler üzerinde revizyonlar yapılmıştı. ISO 9001:2015 de yayınlanan taslak metinde standardın 8 ana Maddeden 10 ana maddeye çıkartıldığını görmekteyiz. Bu da standardın ciddi bir revizyon sürecine girdiğini göstermektedir.
ISO 9001:2015 Maddeler
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı;
• 1. Amaç
• 2. Atıf ve Referanslar
• 3. Terimler ve Açıklamalar
• 4. Organizasyonun Bağlamı
• 5. Liderlik
• 6. Planlama
• 7. Destek
• 8. Operasyonel Planlama ve Kontrol
• 9. Performans Değerlendirme
• 10. Sürekli İyileştirme

ISO 9001:2015 BELGESİ GEÇİŞİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şu an güncel standart olan ISO 9001:2015 kYS Standardı baz alınarak belgelendirilmektedir. Bu Belgeye  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi denilmektedir.
ISO 9001:2008 Belgesi olanlar ISO 9001:2015 Standardının yayınlanması ile birlikte revizyon  yaptılar. standardın yayın tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi belgelendirme süreçleri tamamlayarak geçiş sağladılar.

ISO BELGESİ NERDEN ALINIR 

ISO belgesi nereden alınır ? Kuruluşlar bir müşteri beklentisi ve ya ihale doğrultusunda KYS Belgesi şartı ile karşılaşmakta. Bu durumda ilk önce akıllarına İSO Belgesi nereden alınır gelmekte. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi ISO 9001 belgesi almak yanlış yaklaşım.  Kalite Belgesi ile belgelenmek  doğru yaklaşımdır. Bunun için gerekli yöntemler ilgili linklerimizde açıkladık.
İSO Belgesi nereden alınır sorusundan ziyade ISO 9001 Sistemini nasıl kurarız sorulmalı. Nasıl belgelendiriliriz? Bu sorulara cevap aramanız gerekmektedir. 

TURKAK WEB SİTESİNDE ISO BELGELERİNİ YAYINLAYACAK MI ?
Türk Akreditasyon Kurumu yaptığı çalışmalar sonucunda veri tabanlı yeni biz yazılım geliştirdi. TURKAK Akredite ISO Belgelendirme kuruluşları tarafından verilen Belgeleri TURKAK web sitesi üzerinden yayınlıyor. ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , ISO 27001 , ISO 45001 , ISO 50001 gibi TURKAK Akreditasyonlu düzenlenen belgeler JAS-ANZ Akreditasyon kurumu gibi bazı akreditasyon kurumlarının uyguladığı gibi TURKAK web sitesi üzerinden sorgulanabilir.
Ayrıca IAF Tarafından üye akreditasyon örgütü kuruluşların vermiş oldukları Yönetim Sistemi Belgelerini yayınlamaları için iafsertsearch web sitesi bulunmaktadır. Özellikle Yurtdışı akfreditasyonu dediğimin İAS gibi akreditasyon örgütü tarafından akredite kuruluşların düzenlediği belgeleri buradan rahatlıkla sorgulayabilirsiniz.

 

TURKAK AKREDİTASYONLU BELGELERİN YAYINLANMASI
TURKAK (TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) Tarafından akredite edilen Yönetim Sistemleri Belgelendirme (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 45001, v.b ) konularındaki belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler artık TURKAK web sayfasından yayınlanıyor. 1 Nisan 2017 Tarihi itibari ile başvurusu alınan denetimi yapılan ve belgelendirilen her bir belge bu sistemde olacak.
Belgelerde TURKAK tarafından verilecek olan bir kare kodu ve Sertifika numarasını bulunmak zorunda. Belgelendirme kuruluşlarının düzenlemiş olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gibi belgeler TDBS (TURKAK BELGE DOĞRULAMA SİSTEMİ) Üzerinden yayınlanıyor.

Aşağıda ki Linkten belgenizi doğrulayabilirsiniz.

https://tbds.turkak.org.tr/

ISO 20252 STANDARDI 2019 VERSİYONU GEÇİSİ

ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi  son revizyonu olarak 2019 yılında yayınlandı. Standardın yeni versiyonu ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile daha uyumlu hale gelmiş oldu.  Kamuoyu Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi Belgesi olan ISO 20252 Belgesi olan kuruluşlar ne yapmalı? En geç 2022 yılı içerisinde yeni revizyon geçişlerini gerçekleştirdiler.

ISO 22000:2005 STANDARDI YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

ISO 22000:2005 Standardının ilk revizyonu olan ISO 22000:2018 Standardı ile birlikte Üç yıl yürürlükte kalma süreci 29.06.2021 tarihinde sona erdi. 30.06.2021 Tarihi itibari ile tamamen yürürlükten kaldırılarak yerini yeni revizyon aldı. Böylece ISO 22000 Standardının tek geçerli versiyonu ISO 22000:2018 Belgesi oldu.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olarak belgelendirilen standardın son versiyonu ile ISO 9001:2015 ile entegrasyonu sağlanmış ve iki standardın entegre uygulanabilirliği artmıştır. 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ REVİZYONU

ISO  teknik komiteleri tarafından yapılan hazırlıklar sonucu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi revizyona uğradı. Standardın 2004 revizyonu yerine 2015 revizyonu getirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar nihayetinde  sonucu verdi.  Çevre Yönetim Sistemi Standardı öncelikle taslak metni yayınlandı.

ISO 14001-2015 STANDARDI YAYINLANDI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının  15.09.2015 Tarihinde ISO revizyonunu yaptı. TSE tarafından Standart 23.10.2015 Tarihinde Türkçeye çevrilerek yayınlandı. ISO Tarafından yayınlanan standartlar içerisinde en çok uygulanan ISO 9001 Standardından sonra gelen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standardın ISO 14001:2004 Versiyonu yerini ISO 14001:2015’e bıraktı.
Çevre Yönetim Sistemi geçiş sürecinde  iki versiyonda  kullanılmaydı. ISO 14001:2004 Standardı 2018 Ekim ayı itibari ile tamamen yürürlükten kalktı. Bu tarihten sonra ISO 14001:2014 Belgesi belgelendirmesi yapılamaz. Bunun yerine  2015 versiyonu güncel belge olarak yerini aldı.

ISO 22000 STANDARDI REVİZYONU 2018 YILINDA YAYINLANDI

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı revizyonu için ISO Teknik komiteleri çalışmalarını sürdürüyor. Halen ISO 22000:2005 GGYS standardı olarak yürürlükte olan standardın 2018 yılı içerisinde Revizyonun gerçekleştirdiler. Şu an yürürlükte olan ISO 22000:2018 GGYS standardı ISO 22000:2018 Belgesi ile belgelendirilmektedir.

ISO 9001:2015 BELGESİ BELGELENDİRME AŞAMALARI

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi belge alım süreci yoğun bir çaba istese ve gözünüzde büyüysenizde , Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Prodan Kalite olarak size yol göstereceğiz.
Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması oldukça kapsamlı bir süreçtir ve işletmenin tüm depertmanlarını içerecek şekilde detaylandırılmalısınız. Aşağıda daha geniş bir perspektiften adım adım açıklanmıştır:

1. İlgili Standartların Edinilmesi:

•  ISO 9001 standardını ve ilgili belgeleri edinmek için ISO'nun resmi web sitesi veya TSE'den satınalın.

•  Standartlar, işletmenin ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdiği sektöre uygun olarak seçilmelidir. Örneğin Gıda tedarik zincirinde bir firma için ISO 22000 Olamzsa olmaz standarttır.

2. İşletme İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:

• İşletmenin mevcut durumunun ve faaliyetlerinin analizi yapın ve kapsamınızı belirleyin.

• ISO 9001 ve ya diğer standartlar için İşletmenizin hedeflerini, politikalarrını ve kalite gereksinimlerini belirleyin.

3. Kalite Politikasının Oluşturulması:

•  İşletmenin ilgili standarda göre kalite  , çevre  , gıda v.b politikasını, üst yönetim tarafından belirleyin ve halka duyurun.

•  Kalite politikası, işletmenin taahhütlerini ve kalite hedeflerini içermelidir.

4. Kalite El Kitabının Hazırlanması: ( ISO 9001:2015 Revizyonunda zorunlu değil )

•  İşletme için bir kalite el kitabı oluşturulmalıdır. Bu el kitabı, işletmenin kalite yönetim sistemini açıklayan bir belge olmalıdır.

•   Kalite el kitabı, ISO 9001 standardındaki gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

5. Süreçlerin Belirlenmesi ve ISO 9001:2015 Belgesi için Dokümantasyonun Hazırlanması:

• İşletmenin süreçleri belirlenmeli ve her bir süreç için uygun dokümantasyon oluşturulmalıdır.

•  Prosedürler, talimatlar, formlar ve kayıtlar gibi belgeler, işletmenin süreçlerini desteklemek için hazırlanmalıdır.

6. Personelin Eğitimi ve Farkındalığı:

•  İşletmedeki personel, ISO 9001:2015 standardı ve kalite yönetim sistemi hakkında eğitilmelidir.

• Personel, kalite politikası, prosedürler ve süreçler konusunda bilinçlendirilmelidir.

7. İç Denetimlerin Yapılması:

•  İşletme iç denetimler düzenlemeli ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmelidir.

•  İç denetimler, sürekli iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanılmalıdır.

8. Yönetimin Gözden Geçirmesi:

•  Üst yönetim, belirli aralıklarla kalite yönetim sisteminin performansını gözden geçirmelidir.

•  Gözden geçirme toplantıları, sistemin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanılmalıdır.

9. Sürekli İyileştirme Faaliyetleri:

•  İşletme, sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütmeli ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için çaba göstermelidir.

•  Müşteri geri bildirimleri, iç denetim sonuçları ve yönetim gözden geçirmeleri, sürekli iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanılmalıdır.

10. Belgelendirme Süreci:

•   İşletme, ISO 9001 standardına uygunluğunu kanıtlamak için bir belgelendirme kuruluşuyla iletişime geçmelidir.

•   Belgelendirme süreci, işletmenin kalite yönetim sisteminin belgelendirilmesi için gerekli adımları içerir. Akredite bir kuruluşa ISO 9001:2015 Belgesi belgelendirme başvurusu yapın.

TURKAK TS ISO/IEC 27701:2019 KİŞİSEL VERİLERİN YÖNETİM SİSTEMİ AKREDİTASYONU

Türk Akreditasyon Kurumu TS ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi Konusunda Belgelendirme Kuruluşları akreditasyon sürecini başlattı. Bu bağlamda TURKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır.
TS ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi  Standardı Dokuma  Edilmiş Bilgi çalışmalarını tamamlayan ve uygulayan kurumlar belge başvurusunda bulunabilir.

ISO 37001:2016 RÜŞVETLE MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ AKREDİTASYONU

Henüz TURKAK tarafından akreditasyonu verilmeyen Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Standardı İAS tarafında akredite edilmektedir. Bu standardın yakın zamanda Milli Akreditasyon Kurumumuz tarafından da akreditasyonunun başlamasını beklemekteyiz. ISO 37001:2016 bir rüşvetle mücadele yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik sağlar.
ISO 37001:2016, kuruluşun faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdakileri ele alır:

kamuda, özel sektörde ve kar amacı gütmeyen sektörlerde rüşvet;

Organizasyon tarafından rüşvet;

kuruluş adına veya kuruluş yararına hareket eden kuruluş personeli tarafından rüşvet;

kuruluş adına veya kuruluş yararına hareket eden kuruluşun iş ortakları tarafından rüşvet;

kuruluşa rüşvet;

Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluş personeline rüşvet verilmesi;

Kuruluşun faaliyetleriyle ilgili olarak kuruluşun iş ortaklarına rüşvet verilmesi;

doğrudan ve dolaylı rüşvet (örneğin, üçüncü bir tarafça teklif edilen veya kabul edilen bir rüşvet).

ISO 37001:2016 yalnızca rüşvet için geçerlidir. Bir kuruluşun rüşveti önlemesine, tespit etmesine ve yanıt vermesine ve rüşvetle mücadele yasalarına ve faaliyetlerine uygulanabilir gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yönetim sistemi için gereksinimleri belirler ve rehberlik sağlar.

ISO 37001:2016 bir kuruluş yönetim sisteminin kapsamını bu tür faaliyetleri içerecek şekilde genişletmeyi seçebilmesine rağmen, dolandırıcılık, karteller ve diğer anti-tröst/rekabet suçları, kara para aklama veya yolsuzluk uygulamalarıyla ilgili diğer faaliyetleri özel olarak ele almaz.

ISO 37001:2016 gereklilikleri geneldir ve faaliyetin türü, büyüklüğü ve doğası ne olursa olsun ve kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerde tüm kuruluşlara (veya bir kuruluşun bölümlerine) uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

ISO 9001 TEMEL PRENSİPLERİ

Kalite yönetim prensipleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları'nın temelini oluşturur ve bu prensipler, üst yönetim tarafından işletme performansının geliştirilmesi çabalarında genel bir çerçeve olarak kullanılabilir. Araştırmalar, organizasyonların işletme performansını artırmak için bu prensipleri uygulamanın faydalı olacağı gösterdi.
Kalite Yönetim Sistemini önemli ölçüde etkileyen bu prensiplerin uygulanması firmalara şu katkıları sağlar.

 • Müşteri Odaklılık İlkesi:

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini araştırmak ve anlamak.
  • Firma hedeflerini müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre belirlemek.
  • Müşteri memnuniyetini ölçmek ve sonuçlara göre tedbir almak.
 • Liderlik İlkesi:

  • İlgili tarafların (müşteriler, işverenler, çalışanlar, tedarikçiler, finansörler, yerel halk, toplum) ihtiyaçlarını dikkate almak.
  • Firma geleceğine yönelik açık bir vizyon belirlemek.
  • Ortak değerler, adalet ve etik rol modelleri oluşturmak.
 • Çalışanların Katılımı İlkesi:

  • Çalışanların sorumluluk alarak problemleri çözmesini teşvik etmek.
  • Bilgi birikimlerini ve tecrübelerini artırmak için fırsatlar sağlamak.
  • Çalışanlar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek.
 • Süreç Yaklaşımı İlkesi:

  • Faaliyetleri düzenli bir şekilde tanımlamak ve yönetmek.
  • Temel faaliyetleri düzenlemek için yetki ve sorumluluklar oluşturmak.
  • Faaliyetlerin kapasitesini ölçmek, analiz etmek ve olası riskleri değerlendirmek.
 • Yönetim Sistem Yaklaşımı Prensibi:

  • Firmanın hedeflerine ulaşması için etkin bir sistem yapılandırmak.
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmak.
 • Sürekli İyileştirme İlkesi:

  • Firma genelinde sürekli iyileştirmeyi bir hedef haline getirmek.
  • Sürekli iyileştirmeye katkıda bulunacak hedefler ve kriterler belirlemek.
 • Karar Vermekte Gerçekçi Yaklaşım İlkesi:

  • Verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak.
  • Verilere ihtiyacı olan herkesin erişimini sağlamak.
  • Gerçekçi analizlere dayalı, tecrübe ve öngörüyü dikkate alan kararlar almak.
 • Karşılıklı Faydaya Dayanan Tedarikçi İlişkileri Prensibi:

  • Çözüm ortaklarıyla uzun vadeli planlamaları dengeleyen ilişkiler kurmak.
  • Uzmanlık ve kaynakların karşılıklı paylaşımını teşvik etmek.
  • Ana tedarikçilerin belirlenmesi ve seçilmesine katkıda bulunmak.
Bir Kuruluş İçin Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ana Prosesi
Eğitimler
01
Eğitimler

Eğitimler

Sistem Kurulumu
02
Sistem Kurulumu

Sistem Kurulumu

Uygulama Süreci
03
Uygulama Süreci

Uygulama Süreci

Belgelendirme Denetimi
04
Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme Denetimi

İstanbul

0212 570 55 95

shapes
shapes