iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi işletmelerin prosesleri esnasında çevre ile olan etkileşimi sonucu çevreye verilecek olan zararlarının en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları belirleyen ve standardizasyon ile tarifleyen ISO yani uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayımlanmış yönetim sitemi standartıdır. iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi bir yönetim sistemi standardı olması nedeni ile bir işleteme de tek başına kurulup uygulanabileceği gibi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartı ile ortak maddeleri bulunması nedeni ile iso 9001 standartı , ohsas 18001 standartı gibi yönetim sistemi standartları ile entegre olarak kurulup uygulanabilmektedir. ISO 14001 Çevre yönetim Sistemini kurup uygulayan işletmeler bu standartı iso 14001 belgesi ile belgelendirebilirler. İso 14001 belgesi bir işletmede iso 14001 çevre yönetim sistemi standartı uygulandığının taçlandırması olarak da nitelendirilebilir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartını işletmeleride uygulanabilir bir şekilde gerekli iso 14001 eğitimlerini alarak sistemleştirmiş işletmeler ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini ulusla veya uluslar arası alanda akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilmiş iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçisi ekibi tarafından üçüncü taraf bağımsız bir iso 14001 belgelendirme denetimi nihayetinde işletmede belirlenen ISO 14001 Sistemi Majör ve ya Minör hataların kapatılması Takip denetimi gerekiyor ise ISO 14001 Sistemi takip denetiminin yapılarak alınan ISO 14001 Çevre Belgesidir.

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ VEREN KURUMLAR

İSO 14001 Belgesini ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuralları Standardı doğrultusunda denetim yapan belgelendirme kuruluşları düzenlemektedir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki İSO 14001 Denetimini yapacak kurumun akreditasyon yetkisinin olmasıdır. Ulusal Akreditasyon kuruluşumuz olan TURKAK’ dan ve ya diğer IAF (Uluslar arası Akreditasyonu Kurumu) tarafından tanınan bir ülkenin akreditasyon kurumu tarafından ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konusunda akreditasyon yetkisini almış olmasıdır. Akreditasyonsuz olarak düzenlenmiş İSO 14001 Belgelerinin Türkiye’de Kamu kurum ve Kuruluşları açısından bir geçerliliği olmadığı gibi Akreditasyonsuz ISO 14001 Belgesinin geçerliliği işletmeleri düşündürmelidir. Bir İSO 14001 Çevre Belgesinin akredite olup olmadığını belgenin üzerinde ki logolardan anlayabilirsiniz. Eğer ISO 14001 Belgenizin üzerinde sadece belgeyi veren kurumun logosu var ise bu İSO 14001 Çevre Belgesi akreditesiz belgedir. ISO 14001 Belgenizin üzerinde Belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte onu akredite eden kurumun logosu bulunmakta ise bu İSO 14001 Belgesi Akredite Belgedir.

İSO 14001 BELGESİ VE YASAL MEVZUAT

iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi bir yönetim sistemi standardı olması nedeni ile kurumların porsesleri esnasında çevresel ile olan etkileşimleri esnasında çevreye vereceği zararları asgari düzeye indirmeyi hedeflemektedir. Yalnız ISO 14001 Çevre yönetim sistemi standartını uyguluyor olması ve bunu iso 14001 belgesi ile belgelendirilmesi işletmenizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu yasa, Tüzük ve ya Kanunları tam olarak karşıladığını algılamak yanlıştır. Yani ISO 14001 Belgenizin olması sizin tüm üretim ve ya hizmetlerinizle ilgili çevresel yasal mevzuatları yerine getirdiğinizin göstergesi olamaz. Çevre mevzuatları ve yaptırımarının en başında şüphesiz izin ve lisanlar hakkında yönetmelikler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir çevre danışmanlık firması ile sözleşme imzalayarak işletmenizin gerekli olan çevre izin ve lisanlarınızı alabilirsiniz.

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR ?

İşletmeler İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirile bilmek için ISO yani Uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayımlanmış olan 14001 Standardının maddelerini karşılayacak çalışmaları işletmelerinde uygulamak zorundadırlar. İşletmelerinde iso 14001 çalışmalarını başlatabilmek için işletmeler isterler ise standartı alarak yorumlayabilir ve ISO 14001 sistemini işletmelerinde kurabiliriler ve ya İSO 14001 Belgesi Konusunda kadrosunda uzman danışmanlar bulunduran bir Danışmanlık firmasından yardım alabilirler. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarını karşıladıktan sonra Bağımsız olarak iso 14001 belgesi denetimi yapan akredite bir belgelendirme kuruluşunun yapacağı ISO 14001 Belgesi belgelendirme denetimi sonucu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olabilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus eğer mümkün ise seçilecek iso 14001 belgelendirme kuruluşunun bulunduğunuz ilden tercih edilmesidir. Eğer işletme Ankara da ise İstanbul merkezli bir iso 14001 belgelendirme kuruluşu tercih etmesi kendisine denetçinin yol ve konaklama masrafları gibi ekstra masrafları çıkmasına neden olabilir.

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR

İşletmeler ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartını işletmelerinde kurup uygulamak istiyorlar ise ya kendi insan kaynakları ve iç dinamikleri ile iSO 14001:2004 Standardını kurarak uygulayacak veya ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Konusunda kadrosunda uzman danışmanları bulunan bir danışmanlık kuruluşundan hizmet alabilirler. İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartını uygulamak için işletmelerde danışmanlık hizmet süreci öncelikle İSO 14001 Standartı eğitimleri ile başlamaktadır. İso 14001 belgesi ile belgelendirme ile sonuçlanacak olan bu yolda ilk eğitim tabi ki işletmede tüm çalışanların katılması gereken iso 14001 Temel Eğitimidir. Bu eğitimde iso 14001 nedir , iso 14001 çevre yönetim sistemi nedir , işletmede neden iso 14001 standartı uygulanması gerekir, çalışanlar çevre yönetim sistemi standartı çalışmaları içerisinde ne gibi faaliyetlerde bulunacaklar bunun anlatıldığı bir eğitimdir . Bir sonraki eğitim aşaması ise iso 14001 iç tetkik eğitimidir. Bu eğitimde iso 14001 iç tetkik planı nasıl yapılır , iso 14001 belgesi iç denetim soru listesi nesidir , iç denetim soru listesi nasıl hazırlanır, iso 14001 belgesi için iç tetkik nasıl yapılır ve iç tetkik raporu nasıl hazırlanır gibi sorular yanıtlanmaktadır. Bir sonraki eğitim ise iso 14001 belgesi dökümantasyon eğitimidir. Bu eğitimde İSO 14001 Dökümanları nasıl hazırlanır iso 14001 Standartı dokümanları nasıl yayınlanır nasıl revize edilir gibi soruların açıklandığı bir eğitimdir.

TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR

Bilindiği üzere ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü 160 dan fazla ülkenin üye olduğu standardizasyon sağlayabilmek amacı ile kurulmuş olan bir örgüttür. Bu örgüt tüm dünyada ortak bir dil yaratabilmek amacı ile standartlar yayınlar ve bu standatlardan birisi de İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartıdır. İSO standartı ingilzice oalrak yayımlar ve kendisine üye olan ülkeler standartları kendi dillerine çevirerek millileştirirler ve böylece standartın uygulanabilirliğini kendi ülkelerinde sağlayabilirler. İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartı da iso tarafından ilk olarak 1996 yılında yayımlanmış ve ülkemizde İSO tarafından tek tanınan kurum olan TSE yani Türk Standartları Örgütü tarafından 1997 yılında Türkçe’ye çevrilerek standart millileştirilmiştir.Standart Türkçe’ye çevrilirken standartın millileştirdiğinin göstergesi olan TS yani Türk Standartı kısaltması konulmaktadır. EN Avrupa Normları nın kısaltması İSO ise standartı yayımlayan kurum olan Uluslar arası Standartlar Örgütüdür bu nedenle standartın tam adı TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standartıdır. Bu standartın belgelendirmesi ise TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesidir .

İSO 14001 BELGESİ SORGULAMA

İşletmeler aynı iso 9001 belgesinde olduğu gibi var olan iso 14001 belgelerini internet ortamında sorgulamak isterler ise iso 14001 belgesini almış oldukları iso 14001 belgelendirme kuruluşu web sitesini kullanabilirler. Bunun dışında ISO 14001 belgelerinin yayınlanmış olduğu merkezi bir sorgulama sitemi bulunmamaktadır.

ISO 14001 BELGESİ TARİHSEL GELİŞİMİ

ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü Teknik Komitesi ISO 14000 çevre yönetim sistemi standartlarını ilk olarak 1996 yılında yayımlamıştır. Bu standartın belgelendirmesi ise iso 14001:1196 çevre yönetim sistemi belgesi idi. ISO 14001 Standartının son olarak 2004 Yılında revizyonu gerçekleştirilmiş ve halen güncelliğini koruyan bir standarttır. ISO 14001 Standardının şu andaki belgelendirmesi İSO 14001:2004 Çevre yönetim sistemi belgesidir. İşletmeler arasında nasil ki İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine iso belgesi tanımı gelişmiştir aynı şekilde İSO 14001 Çevre yönetim sistemi belgesi içinde çevre belgesi iso çevre belgesi tanımları yerleşmiş bulunmaktadır. Bu tanımlar elbette ki yanlış kullanımlardır. Standartın aslı olan ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standartı İSO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilir ve bu şekilde adlandırılırlar.