iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


ISO 9001 BELGESİ TARİHSEL GELİŞİMİ REVİZYONLARI NELERDİR

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı diye henüz yayımlanmış bir standart bulunmadığı 1987 yılı öncesinde ilk olarak kalite yönetim sistemi yaklaşımı 1963’de MIL/Q/9858 adı altında Askeri amaçlar ile yayımlandı ve bu standartı 1968’de AQAP Standardları takip etti . Daha sonra British Standart olarak BS 5750 Standartı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Görüldüğü üzere standartın doğuşu 2. Dünya savaşından sonra iki kutuplu Dünyada soğuk savaş rüzgarlarından esinlenerek daha iyi bir askeri yönetim modeli bulmak üzere atılmıştır. Yönetim Sistem Yaklaşımı ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) tarafından 1987 yılında ISO 9000 serisi standartları olarak tarihsel gelişinin deki ilk adımını atmıştır. Bu gelişimi 1994 yılı revizyonu takip etmiş ve ISO 9000 Serisi ISO 9001 , ISO 9002 , ISO 9003 gibi işletmelerin sektör ayrımına göre farklı standartlar olarak hayata geçmiştir. ISO tarafından standartın gelişimi milenmyum çağı ile yeni bir boyut kazanmış ve standart daha esnek bir yapıya kavuşacak şekilde 2000 yılında devrim niteliğinde bir revizyon ile ISO 9001:2000 Olarak yayınlanmıştır. Standartın son revizyonu 2008 Yılı içerisinde yapılmış ve 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı adını almış olasa da . 2013 yılında ISO 9001 :20015 adı altında standartın tekrar revize edileceğine dair taslak metin yayınlanmıştır. Bu taslak metnin 2015 yılı sonuna kadar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi adı altında yayımlanması beklenmektedir.

ISO belgesi tarihsel gelisimi guncel iso belgesi ISO 9001 2000 BELGESİ ISO 9001 2008 BELGESİ İSO 9001 2015 Belgesi nedir kim verir nasıl alınır alma sartları nelerdir

ISO 9001 :20015 KYS standartı henüz yayımlanmadığından halen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi güncelliğini korumaktadır.