iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


ISO 9001 STANDARTI MADDELERİ NELERDİR.

ISO belgesi ile belgelendirilmek isteyen kuruluşların ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi standartlarının maddelerinin gerekliliklerini karşılayacak dökümantasyon yapısını oluşturmaları ve uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerektiğini daha önce anlatmıştık. İşte ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı maddelerini bu linkimizde yazacağız ve linkimiz üzerinden açıalcak linkler ile standartın 8 ana maddesini teker teker açıklamaya çalışacağız.

iso 9001 standardı maddeleri nelerdir ISO 9001 2008 KYS maddeleri iso belgesi gerekli maddeler nelerdir nasıl saglanir

 • 1. Kapsam
  • 1.1 Genel
  • 1.2 Uygulama
 • 2. Atıfta bulunulan referanslar
 • 3. Terimler ve Tanımlamalar
 • 4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  • 4.1 Genel şartlar
  • 4.2 Dokümantasyon şartları
   • 4.2.1 Genel
   • 4.2.2 Kalite el kitabı
   • 4.2.3 Dokümanların kontrolü (dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır)
   • 4.2.4. Kayıtların kontrolü (dokümante edilmiş prosedür oluşturulmalıdır)
 • 5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
  • 5.1. Yönetimin taahhüdü
  • 5.2 Müşteri odaklılık
  • 5.3 Kalite politikası
  • 5.4 Planlama
   • 5.4.1 Kalite hedefleri
   • 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması
  • 5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
   • 5.5.1 Sorumluluk ve yetki
   • 5.5.2 Yönetim Temsilcisi
   • 5.5.3 iç iletişim
  • 5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
   • 5.6.1 Genel
   • 5.6.2 Gözden geçirme girdisi
   • 5.6.3 Gözden geçirme çıktısı
 • 6.KAYNAK YÖNETİMİ
  • 6.1 Kaynakların sağlanması
  • 6.2 İnsan kaynakları
   • 6.2.1 Genel
   • 6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç)ve eğitim
  • 6.3 Alt yapı
  • 6.4 Çalışma ortamı
 • 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
  • 7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması
  • 7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
   • 7.2.1 Ürüne ait şartların belirlenmesi
   • 7.2.2 Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi
   • 7.2.3 Müşteri ile iletişim
  • 7.3 Tasarım ve geliştirme
   • 7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması
   • 7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri
   • 7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları
   • 7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
   • 7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
   • 7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması (geçerliliği)
   • 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerin kontrolü
  • 7.4 Satın alma
   • 7.4.1 Satın alma prosesi
   • 7.4.2 Satın alma bilgisi
   • 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması
  • 7.5 Ürünün ve hizmetin sağlanması (sunulması)
   • 7.5.1 Ürünün ve hizmetin sağlanmasının kontrolü
   • 7.5.2 Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
   • 7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik
   • 7.5.4 Müşteri malı
   • 7.5.5 Ürünün korunması
  • 7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
 • 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
  • 8.1 Genel
  • 8.2 İzleme ve ölçme
   • 8.2.1 Müşteri memnuniyeti
   • 8.2.2 İç tetkik (bir prosedürde tarif edilmelidir)
   • 8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
   • 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi
  • 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü (dökümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmelidir.)
  • 8.4 Veri analizi
  • 8.5 İyileştirme
   • 8.5.1 Sürekli iyileştirme
   • 8.5.2 Düzeltici faaliyet(dökümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmelidir.)
   • 8.5.3 Önleyici faaliyetler (dökümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmelidir.)